INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak napisac wniosek dluznika o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Jak napisać wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

 

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika może utrudnić życie nie jednej osobie. Zajęcie wynagrodzenia za pracę to spora dolegliwość dla każdego, kto popadł w kłopoty finansowe i nie wie jak z nich wybrnąć. Ogólna zasada stanowi, że komornik działa na wniosek wierzyciela. To na jego żądanie w większości przypadków postępowanie może być zawieszone lub umorzone.

 

Ustawodawca pragnąc zabezpieczyć prawa dłużnika przewidział jednak wyjątkowy przypadek, w którym to dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wzór. Dodatkowo zamieściliśmy pod nim komentarz, który przybliży Ci całe zagadnienie i wskaże praktyczne wskazówki jak taki wniosek przygotować samodzielnie.

 

Komentarz do „Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego”

 

Podstawą prawną do złożenia wniosku przez dłużnika jest art. 883 Kodeksu postępowania cywilnego


„§ 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

§ 2. Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji, co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję”

 

1. Kiedy dłużnik powinien wnioskować o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

 

Przykład

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Młode małżeństwo posiada małoletnie dziecko, po 5 latach w związku zaczynają się problemy i dochodzi do rozwodu. Na rzecz małoletniego sąd zasądza alimenty w kwocie 500 zł miesięcznie. Równolegle były mąż, który do tej pory prowadził własne przedsiębiorstwo popadł w kłopoty finansowe i nie reguluje swoich zobowiązań. W takich okolicznościach matka małoletniego występuje do komornika o prowadzenie egzekucji. Mąż rezygnuje z własnej firmy, przechodzi „na etat”, finansową powodzi mu się już znacznie lepiej. W tym momencie komornik dokonuje zajęcia jego wynagrodzenia.

 

Były mąż nie chce się uchylać od opłacania alimentów na swoje dziecko, ale z drugiej strony nie chce również ponosić dodatkowych kosztów związanych z egzekucją komorniczą. W tym przypadku nie wystarczy oświadczenie dłużnika o tym, że będzie sumiennie spełniał swój obowiązek. Konieczne jest złożenie wniosku i spełnienie dodatkowych przesłanek.

 

2. Warunki, jakie musi spełnić dłużnik, aby komornik umorzył postępowanie.

 

- konieczność uregulowania wszelkich zaległości (tzw. świadczenia wymagalne)

- wpłata na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumy świadczeń periodycznych za okres 6 miesięcy (np. mamy zasądzone alimenty w wysokości 500 zł na dziecko- wpłacamy 3.000 zł)

- umocowanie komornika do podejmowania wpłaconej kwoty na wypadek zwłoki w płatnościach

 

Wskazówka. Dla przyśpieszenia procedury w praktyce stosuję się niekiedy takie rozwiązanie, że dłużnik wpłaca pieniądze wprost do komornika a ten przekazuje je na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

 

Środki wpłacone na rachunek depozytowy znajdują niejako w stanie „zamrożenia”. Będą się na nim znajdować tak długo jak długo na dłużniku będzie ciążył obowiązek alimentacyjny.

 

Uwaga. Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika nie ma charakteru definitywnego. Oznacza to, że jeśli komornik uzyska informację o popadnięciu dłużnika w zwłokę z uiszczaniem świadczeń wymagalnych (np. dłużnik ponownie przestał płacić zasądzone alimenty) to wszczyna egzekucję i dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Tagi
postępowanie egzekucyjne umorzenie wniosek komornik dług wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego wzór postępowanie komornicze egzekucja
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.