INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak napisac wniosek do bik

Jak napisać wniosek do BIK?

 

W chwili obecnej coraz więcej kredytobiorców boryka się z problemem negatywnych wpisów, jakie znajdują się na i ich temat w Biurze Informacji Kredytowej (popularny BIK). Niekorzystne dane, które są tam umieszczone mogą skutecznie utrudnić drogę do otrzymania kredytu lub pożyczki a nawet mogą na przeszkodzić w zakupieniu jakiegoś produktu na raty.

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wniosek  do BIK o usunięcie tych danych. Oprócz tego zamieściliśmy w tym artykule praktyczne wskazówki jak wniosek przygotować i na co szczególnie zwracać uwagę.

Komentarz do „Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych w BIK”

Uwaga. Podstawowym warunkiem umożliwiającym zaprzestanie przetwarzania danych jest wygaśnięcie zobowiązania. Może ono nastąpić przez spłatę naszego kredytu/pożyczki lub w sytuacji, kiedy suma należna bankowi zostanie ściągnięta w toku czynności windykacyjnych lub postępowania egzekucyjnego.

 

1. Na jaki adres kierujemy nasz wniosek?

Wniosek powinien zostać wysłany na adres głównej siedziby danego banku. Jeżeli mamy wątpliwości, co do tego a na stronie internetowej jest kilka możliwości to dobrym rozwiązaniem jest kontakt z telefonicznym doradcą klienta w tej sprawie.

Wysłanie pisma na błędny adres spowoduje to, że pismo będzie musiało zostać przekazane do właściwej placówki a to czasami może zająć dużo czasu.

Ważne. Formalnie wniosek jest kierowany do banku (nie do BIKu), w którym mieliśmy zaciągnięte dane zobowiązanie, jako, że przy podpisywaniu umowy godziliśmy się na to, że bank przekaże nasze dane i informacje o kredycie/pożyczce do Biura Informacji Kredytowej. Dlatego też z drugiej strony to bank będzie wnioskował do BIKu o zaprzestanie przetwarzania informacji o naszym zobowiązaniu po jego wygaśnięciu.

 

2. Oznaczenie naszej umowy

Wskazujemy nasze dane kontaktowe (wraz z numerem PESEL) i numer umowy pożyczki/kredytu, co do której skierowany jest nasz wniosek.

 

3. Podpis i wysyłka

Nasz wniosek winien być własnoręcznie podpisany i wysłany listem poleconym (dzięki temu uzyskujemy potwierdzenie nadania).

 

4. Ile czasu trwa załatwienie sprawy?

Przeważnie banki zastrzegają sobie w treści regulaminów świadczonych przez siebie usług, że termin na odpowiedź wynosi 30 dni a w sprawach skomplikowanych może się wydłużyć do 90 dni.

 

5. Kiedy bank może się nie zgodzić na usunięcie wpisu z BIK?

Reguluje to art. 105a ust. 3 Prawa Bankowego.

„Instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło, co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową, bez jej zgody”

Dodatkowo ust. 5 ustawy wskazuje na to, że „Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania (…)”.

W praktyce oznacza to dla nas to, że w sytuacji, kiedy mieliśmy wskazane wyżej opóźnienia to bank może się nie zgodzić na wykreślenie wpisu w BIKu przez okres 5 lat liczonych od daty zamknięcia zobowiązania.

Niekiedy jednak naszą argumentację możemy oprzeć na brakach formalnych ze strony banku tj. braku informacji z ich strony o zamiarze przetwarzania naszych danych (bardzo często pisma w tej sprawie są wysyłane listami zwykłymi i nie docierają do swoich adresatów).

Tagi
kredyt kredyty wniosek do BIK wzór wniosek kredyt hipoteczny prawo bankowe
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.