INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek o umorzenie kredytu

Jak napisać wniosek o umorzenie kredytu i kiedy jest możliwy?

 

Stara zasad wywodząca się z prawa rzymskiego mówi, że umów należy dotrzymywać (łac. „Pacta sunt servanda”). Dlatego też każdy, kto zaciągnął jakieś zobowiązanie powinien je spłacić np. podpisał umowę kredytu. Czasami jednak w naszym życiu mamy do czynienia z sytuacjami, których nie mogliśmy przewidzieć przy zaciąganiu zobowiązania np. redukcja etatów i zwolnienie z pracy, przewlekła choroba, śmierć osoby bliskiej, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy. W takich okolicznościach możemy się starać o częściowej umorzenie kredytu. 

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wniosek wraz z praktycznym komentarzem, opisującym na jakich warunkach możemy się starać o umorzenie.

Komentarz do „Wniosek o umorzenie kredytu”

Umorzenie kredytu stanowi zmianę warunków, na jakich pierwotna umowa była podpisywana, dlatego też konieczne jest zawarcie dodatkowego aneksu. Bank decydując się na umorzenie części zobowiązania wykazuje swoją dobrą wolę (nie stanowi to w żadnym wypadku jego obowiązku) i trzeba mieć to cały czas na uwadze.

 

1. Do kogo kierujemy nasz wniosek?

W zależności o sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy może to być:
Bank- jeżeli w dalszym ciągu jest on dysponentem wierzytelności, której może od nas żądać.
Inny podmiot- jeśli bank zbył wierzytelność na podstawie umowy cesji (najczęściej są to wszelkiego rodzaju niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne)

Potrzebny nam adres znajdziemy na stronie internetowej danego przedsiębiorstwa lub w treści korespondencji z nim (w przypadku banku warto jeszcze dopytać o prawidłowe dane dzwoniąc na infolinię obsługi klienta, zdarza się, bowiem, że bank w jednym mieście ma swoją główną siedzibę a w zupełnie innym prowadzi swój dział windykacji i „trudnych kredytów”).

 

2. Nasze dane

Wskazujemy nasze aktualne dane do doręczeń korespondencji i numer zawartej umowy. Dzięki temu osoba przyjmują nasz wniosek w sposób sprawny przekaże go do pionu decyzyjnego.

 

3. Treść naszych wniosków

Przykładowe wnioski:
- wystąpienie do komornika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
- umorzenie części kwoty głównej kredytu/odsetek karnych/opłat
- zwrot niewykorzystanego ubezpieczenia
- rozłożenie pozostałego zadłużenia na raty

 

4. Uzasadnienie

W sposób spójny opisujemy przyczyny z powodu, których nie jesteśmy w stanie płacić naszego zobowiązania w dotychczasowej wysokości i dlaczego wnosimy o umorzenie części kredytu.
Przeważnie problemy w płatnościach wiążą się z utratą pracy, zmniejszeniem zarobków, wypadkiem i chorobą. Na wszystkie te elementy musimy przedstawić konkretne dowody. Może to być nasze zaświadczenie o zarobkach, karta leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, rachunki za zakup leków itd.

Dlaczego bank może się zgodzić na umorzenie części kredytu i podpisanie ugody?
Bank jak każde inne przedsiębiorstwo działa na podstawie zasady „maksymalizować zyski i minimalizować straty”.
- poprzez podpisanie ugody bank zyskuje stałe wpływy (nawet, jeśli są one w mniejszej wysokości to i tak jest to lepsza sytuacja niż bezskuteczna egzekucja z powodu braku umowy o pracę dłużnika, otrzymywania minimalnego wynagrodzenia, którego komornik nie może zająć lub egzekucji z nieruchomości, którą nikt nie będzie zainteresowany podczas licytacji komorniczej)
- zawierając ugodę bank oszczędza na kosztach prowadzenia windykacji i egzekucji
- bank otrzymuje realną perspektywę spłaty zadłużenia w przyszłości

Dlaczego firma, która przejęła zadłużenie może nam umorzyć część kredytu?
Warto sobie uświadomić, że w sytuacji, kiedy klient jest nieściągalny bank sprzedaje swoją wierzytelność podmiotowi prywatnemu za kilka do kilkanaście procent jej realnej wartości.
Dlatego też nawet, jeśli umorzenie naszego kredytu wyniesie np. 60% to i tak nasz aktualny wierzyciel na tym zyska w sposób wymierny.

Jak przekonać wierzyciela do swojego stanowiska i umorzenia?
Oprócz przedstawienia naszej sytuacji życiowej i materialnej konieczne są również konkretne działania. Dobrym sposobem jest jednorazowa wpłata większej sumy gotówki tzw. kwota uwierzytelniająca albo mniejsze wpłaty każdego miesiąca.
Pracownicy odpowiedzialni za wydanie decyzji o ugodzie zobaczą w ten sposób, że mają do czynienia z poważnym klientem i jest duża szansa, że nasz wniosek zakończy się powodzeniem.

 

5. Zakończenie

Wniosek własnoręcznie podpisujemy, wskazujemy załączniki i wysyłamy listem poleconym, aby mieć potwierdzenie nadania.

Ważne. Umorzenie kredytu lub jego części jest traktowane przez Urząd Skarbowy, jako źródło przychodu podatnika i dlatego możemy się spodziewać, że wraz z pozytywną decyzją ze strony banku otrzymamy PIT-8C a w związku z tym będziemy musieli go uwzględnić w zeznaniu rocznym.

Tagi
kredyty odsetki wzór wniosek kredyt scoring prawo bankowe wniosek o umorzenie kredytu
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.