INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek o uniewaznienie slubu koscielnego

Jak napisać wniosek o unieważnienie ślubu kościelnego?

 

Według statystyk w Polsce żyje około 92,2% osób wyznania rzymskokatolickiego. Jest, zatem naturalnym, że w grupie osób, które decydują się na rozwód cywilny (w 2013 r. polskie sądy wydały około 66 tys. wyroków rozwodowych) jest spora część ludzi, która nie traktuje swojej wiary tylko, jako elementu kultury, ale również pragnie mieć wszystkie sprawy właściwie uregulowane, aby móc w pełni uczestniczyć w życiu Kościoła. W Kościele Katolickim, co do zasady nie można przeprowadzić rozwodu małżeństwa, ale na podstawie prawa kanonicznego funkcjonuje instytucja unieważnienia małżeństwa (od strony formalne są to dwie kompletnie różne kwestie).

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz wzór „Skargi powodowej o unieważnienie małżeństwa. Poniżej zamieściliśmy również stosowny komentarz, który z pewnością ułatwi Ci jej przygotowanie i złożenie.

Komentarz do „Skarga powodowa o unieważnienie małżeństwa”

 

1. Adwokat kościelny

Zarówno poruszanie się między przepisami prawa cywilnego jak i prawa kanonicznego wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy.
W sytuacji, kiedy interesuje nas unieważnienie ślubu kościelnego bardzo pomocna okazuje się instytucja adwokata kościelnego, czyli osoby, która po pierwsze posiada wiedzę w zakresie prawa kanonicznego a dodatkowo ma zgodę biskupa na występowanie przed sądami kościelnymi.
Dodatkowo adwokat kościelny może działać analogicznie na wzór pełnomocnika w świeckim procesie cywilnym np. może za swojego mocodawcę podpisywać różne dokumenty. Jednakże w naszym kraju jest ich stosunkowo niewielu w porównaniu do liczby „świeckich pełnomocników”.

Dlatego też o poradę czy też sporządzenie konkretnego pisma możemy się zwrócić również do „normalnego” adwokata, pod warunkiem jednakże, że posiada wiedzę z zakresu prawa kanonicznego, ale musimy mieć świadomość, iż nie ma on uprawnień, aby nas reprezentować (wszystkie składane dokumenty muszą być potwierdzone naszym podpisem).

 

2. Rozwód cywilny a „rozwód kościelny”

Generalnie nie ma formalnego wymogu, aby strony miały orzeczony już rozwód przez sąd cywilny (prawo kanoniczne i prawo cywilne są od siebie wzajemnie niezależne), ale w praktyce przyjęło się, że powinien być złożony przynamniej pozew o orzeczenie rozwodu.

 

3. Przyczyny unieważnienia małżeństwa

Najczęściej małżonkowie powołują się na:
- „niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich”
Jak przyznają sami prawnicy jest to dość ogólne stwierdzenie, które może w sobie zawierać wiele aspektów związanych z daną osobą. Przeważnie, jeżeli trudno jest znaleźć podstawy do wniesienia skargi powodowej to wskazuje się właśnie „niezdolność psychiczną (…)” np. jest to niedojrzałość emocjonalna drugiej strony do założenia rodziny.

Oprócz tego Kodeks Prawa Kanonicznego (kanon od 1083 do 1107) wyszczególnia takie przyczyny jak:
- niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała (impotencja)
- trwanie w poprzednim związku małżeńskim
- jedna z osób jest nieochrzczona
- gdy mężczyzna ma święcenia kapłańskie
- powinowactwo
- zbyt bliskie pokrewieństwo
- mężczyzna nie ukończył 16’ego a kobieta 14’ego roku życia
- małżeństwo zawarte podstępem
- małżeństwo zawarte pod przymusem
- wadliwe pełnomocnictwo

 

4. Gdzie składamy skargę powodową?

Do złożenia skargi właściwy jest Sąd Metropolitalny znajdujący się w diecezji, gdzie małżeństwo zostało zawarte lub w której miejsce zamieszkania ma strona pozwana. W szczególnych przypadkach Kodeks Prawa Kanonicznego umożliwia złożenie skargi według miejsca gdzie strona powodowa mieszka lub gdzie ma zostać przeprowadzona większość dowodów.

 

5.Sposób wniesienia

Skargę wnosimy osobiście albo wysyłamy pocztą (adresy znajdziesz na stronach internetowych indywidualnych diecezji). Sąd w terminie dziesięciu dni może zdecydować o jej przyjęciu lub odrzuceniu. W praktyce jednak na decyzję musimy poczekać znacznie dłużej – przeważnie jest to kilka tygodni.

Uwaga. Na tym etapie skarga niebadana jest od strony merytorycznej. Jej odrzucenie może być związane tylko z brakami formalnymi (np. niewłaściwy sąd do rozpoznania).

 

6.Ile to kosztuje?

Po formalnym przyjęciu skargi Sąd ustala koszty sądowe:
- w I instancji mogą one wynieść od 500 do 1.000 zł
- w II instancji od 300 do 500 zł
Uwaga. Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

 

7. Przebieg rozprawy w sądzie diecezjalnym

Sąd wzywa na rozprawę drugą stronę, aby również ona mogła przedstawić swoje stanowisko. Jeżeli pozwany nie skorzysta z prawa uczestnictwa w postępowaniu toczy się ono bez jego udziału.

Każda ze stron przesłuchiwana jest oddzielnie. Dotyczy to również świadków. Ze wszystkich czynności sporządzany jest stosowny protokół.
Pod koniec postępowania strony mają prawo wglądu do akt, uzupełnienia faktów i ewentualnego powołania dodatkowych świadków.

Ważne. Podczas postępowania ważną rolę spełnia tzw. obrońca węzła małżeńskiego. Jego zadaniem jest obrona legalności małżeństwa. W stosunku do stron powinien zajmować pozycję neutralną.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji przez sąd kościelny: o ważności lub nieważności małżeństwa.
Jeżeli orzeczono nieważność małżeństwa sprawa trafia do II instancji (przeważnie jest to sąd metropolitalny w innym mieście lub sąd metropolitalny według standardowej właściwości, jeśli w I instancji orzekał sąd diecezjalny). Odbywa się to bez wniosku stron.

Wykonanie decyzji następuje w momencie, kiedy obie instancje orzekną w ten sam sposób.
Sąd I instancji orzeka, że nasze małżeństwo jest ważne – w takich okolicznościach sami musimy złożyć odwołanie do II instancji. Termin wynosi w tym przypadku w ciągu 15 dni o momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o decyzji sądu I instancji. Jeżeli sąd II instancji nie podzieli naszej argumentacji to postępowanie kończy się a małżeństwo pozostaje ważne.

 

8. Czas trwania postępowania

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, iż:
- w I instancji proces powinien trwać nie dłużej niż 12 miesięcy,
- w II – nie dłużej niż 6 miesięcy.

Praktyka życiowa pokazuje jednak, że powyższe terminy rzadko są przestrzegane. Zdarza się, że sprawy potrafią trwać nawet pięć-sześć lat.

Tagi
skarga powodowa skarga sprawy rodzinne prawo rodznne wzór wniosek wniosek o unieważnienie ślubu kościelnego prawo kanoniczne
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.