INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Jak napisać wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości?

 

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik może prowadzić egzekucję zarówno z ruchomości jak i nieruchomości dłużnika. W tym drugim przypadku procedura jest bardziej skomplikowana, ale w niektórych sytuacjach to jedyny skuteczny sposób na to, aby wierzyciel mógł odzyskać swoje należności. Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Oprócz tego pod jego wzorem znajdziesz praktyczny, komentarz, który ułatwi Ci jego sporządzenie i złożenie.

Komentarz do „Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości”.

 

1. Z jakich etapów składa się egzekucja z nieruchomości?

a) Zajęcie nieruchomości
b) Opis i oszacowanie
c) Licytacja nieruchomości
d) Podział uzyskanej kwoty ze sprzedaży

 

2. Do którego komornika kierować nasz wniosek?

Egzekucję z nieruchomości wszczyna i prowadzi komornik właściwy dla miejsce położenia nieruchomości.

Wskazówka. Jeżeli mamy wątpliwości, który komornik będzie właściwy to możemy zasięgnąć konkretnych informacji telefonując z pytaniem do:

- izby komorniczej, która obejmuje swoim działaniem miejscowość gdzie znajduje się nieruchomość dłużnika lub
- jakiejkolwiek kancelarii komorniczej w tej miejscowości.

 

3. Jakie informacje powinny być zawarte w naszym wniosku?

- oznaczenie wierzyciela i dłużnika (jeżeli dłużnik jest przedsiębiorcą to również jego numer NIP/REGON)
- wskazanie tytułu wykonawczego na podstawie, którego ma być prowadzona egzekucja (np. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego z Poznania z dnia 23 sierpnia 2015, sygn. Akt II C 120/15 wraz z klauzulą wykonalności)
- oznaczenie nieruchomości (położenie, przeznaczenie np. grunt orny, numer księgi wieczystej i oznaczenie sądu, który daną księgę prowadzi, jeżeli egzekucja prowadzona jest ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu to również oznaczenie Spółdzielni Mieszkaniowej w zasobach, której znajduje się nieruchomość)

Ważne. W chwili obecnej komornik ma możliwość przeszukiwania rejestru ksiąg wieczystych pod kątem nazwiska dłużnika lub adresu danej nieruchomości. Dzięki temu znalezienie konkretnej posiadłości, która jest we władaniu dłużnika nie stanowi już takiego problemu jak jeszcze kilka lat temu, kiedy należało znać nr. KW nieruchomości.

Jednakże w szczególnych przypadkach konieczne będzie wystąpienie do komornika z wnioskiem o uzyskanie informacji (np. gdy dłużnik nabył nieruchomość niedawno i nie wpisał swojego prawa własności do ksiąg wieczystych bądź też dana nieruchomość w ogóle nie miała założonej księgi wieczystej. W takich okolicznościach koniecznym staje się wniosek do komornika, który kieruje stosowne zapytania do właściwego urzędu miasta lub starostwa powiatowego).

Tagi
wniosek długi postępowanie komornicze komornik nieruchomość wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości postępowanie egzekucyjne egzekucja wzór
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.