INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

zgodny wniosek o separacje

Jak napisać zgodny wniosek o separację?

 

Sytuacją najbardziej pożądaną jest taka, w której osoby, które wstąpiły w związek małżeński trwają w nim przez długie lata. Czasami jednak z różnych względów nie jest to możliwe. W takich okolicznościach małżonkowie mają dwa wyjścia. Najbardziej radykalne, czyli rozwód i pozostawiające nadzieję na powrót stron do siebie, czyli separacja.

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy „Zgodny wniosek o separację”). Jego sporządzenie nie jest zbyt skomplikowane a pomoże Ci w tym również praktyczny komentarz, który zamieściliśmy poniżej.

Komentarz do „Zgodny wniosek o separację”

Sprawa o separację może być rozpoznawana w dwóch „trybach”:
- „tryb” sporny (w takich okolicznościach wnosimy pozew o separację, wykazujemy winę pozwanego w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego i przedstawiamy na tę okoliczność stosowne dowody, stronami podstępowania jest powód wnoszący o separację i pozwany)
- „tryb” bezsporny (jeżeli między małżonkami nie ma konfliktu możemy złożyć zgodny wniosek o separację, stronami w takim przypadku jest wnioskodawca i uczestnik postępowania).

Zgodnie z art. 611 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację”.

Zupełny rozkład pożycia- oznacza rozpad więzi małżeńskich na płaszczyźnie:
- ekonomicznej (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego)
- fizycznej (np. brak współżycia cielesnego)
- emocjonalnej (np. brak więzi emocjonalnej między małżonkami )

Dodatkowo Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wskazuje, iż „o spełnieniu przesłanki zupełnego rozkładu pożycia decydują głównie relacje osobiste istniejące między małżonkami czy, szerzej, aspekty rodzinno-prawne istniejących między nimi stosunków” (II CKN 1070/98).

§2 „Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.
§3, „Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków”.

(oznacza to, że w takim przypadku wystarczy tylko sam zgodny wniosek małżonków o orzeczenie separacji i nie ma konieczności powoływania dodatkowych świadków).

 

1. Do jakiego sądu składamy zgodny wniosek o separację?

Sądem właściwym jest Sąd Okręgowy w okręgu, którego małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania albo w następnej kolejności wspólne miejsce pobytu. Jeśli małżonkowie nie zamieszkują już razem to wniosek należy złożyć do sądu właściwego dla jednego z nich.

Zgoda małżonka na separację
Zgoda drugiego małżonka na separację może być wyrażona poprzez:
- podpisanie wspólnego wniosku o orzeczenie separacji
- oddzielne pismo złożone w sądzie
- ustne żądanie złożone już podczas rozprawy

 

2. Ile to kosztuje?

Od zgodnego wniosku stron o orzeczenie separacji pobierany jest wpis sądowy w wysokości 100 zł.
Uwaga. Jeśli osoba, która składa wniosek orzeczenie separacji jednocześnie składa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych to powinna dołączyć do wniosku wypełniony formularz oświadczenia majątkowego

 

3. Uzasadnienie

W jego treści wskazujemy na fakt, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Opisujemy sytuację np. w której uczestnik postępowania nie mieszka już we wspólnym mieszkaniu, że między małżonkami nie ma więzi emocjonalnej i ustały „związki” ekonomiczne.
Jeżeli posiadamy małoletnie dzieci to powinno to być również ujęte w treści. Na poparcie naszych twierdzeń przedstawiamy stosowne dowody.

 

4. Podpis

Wniosek zaopatrujemy własnoręcznym podpisem i składamy poprzez biuro podawcze w sądzie albo wysyłamy listem poleconym.
Jeden egzemplarz powinien być przeznaczony dla drugiej strony, jeden dla sądu i jeden dla nas (warto mieć w swoich dokumentach wraz z potwierdzeniem złożenia/nadania).

Tagi
sprawy rodzinne kodeks rodzinny wzór rozwód separacja prawo rodzinne wniosek zgodny wniosek o separację
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.