INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak przygotować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji

 

Jak przygotować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji?

Kiedy nie możemy odzyskać pieniędzy od naszego dłużnika to ostatecznym rozwiązaniem takiej sytuacji jest złożenie w sądzie pozwu o zapłatę. Wygrana sprawa nie gwarantuje nam jednak jeszcze tego, że odzyskamy nasze środki finansowe. W tym momencie uzyskujemy jedynie prawomocny wyrok, któremu sąd na nasz wniosek (co do zasady nadaje klauzulę wykonalności).

Od tej chwili do pracy związanej ze ściągnięciem naszej wierzytelności powinien się włączyć komornik. Aby zapoczątkować całe postępowanie egzekucyjne koniecznym jest „wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji” i jego złożenie. Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdzisz przykładowy wzór do wypełnienia. Oprócz tego poniżej zamiszczamy praktyczny komentarz, który ułatwi Ci jego przygotowanie.

Komentarz do „Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji”.

 

1. Oznaczenie komornika

O ile w przypadku pozwów/wniosków kierowanych do sądu przepisy prawne ściśle określają właściwość sądów o tyle w przypadku komorników przedstawia się to w sposób nieco odmienny.

Jedynie przy egzekucji naszych wierzytelności z nieruchomości nie posiadamy wyboru, co do osoby komornika. Obowiązuje tutaj, bowiem zasada, która określa, że właściwym komornikiem jest w takim przypadku, komornik przy sądzie, w okręgu, którego znajduje się dana nieruchomość. Natomiast, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze kilku okręgów to wybór komornika należy do wierzyciela.

Pomijając sprawy o egzekucję z nieruchomości i egzekucję na podstawie przepisów szczególnych wierzyciel może wybrać komornika z całego terytorium Polski.

Dlaczego jest to takie ważne?

Podobnie jak w innych zawodach także tutaj możemy znaleźć kancelarie komornicze, które działają sprawniej i takiej, które funkcjonują gorzej. Komornicy mają podstawowy „pakiet” swoich narzędzi tj.: dostęp do systemu bankowego Ognivo i zajęcie rachunku dłużnika, zajęcie nadpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym, zajęcie renty/emerytury, zajęcie wynagrodzenia. Robią to niejako automatycznie. Duże większe jednak pole manewru mają przy zajmowaniu wszelkiego rodzaju ruchomości (np. samochodów osobowych, sprzętu RTV). W tym zakresie dłużnik bardzo często robi wszystko, aby udaremnić przeprowadzenie egzekucji a co za tym idzie szybkość działania i spore doświadczenie to cechy, które powinny wyróżniać naszego komornika.

 

2. Wskazanie majątku dłużnika

Im więcej wiemy w tym temacie tym większa jest szansa, że odzyskamy swoje pieniądze.
Teoretycznie na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego możemy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Art.7911 KPC „Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika”.

Jednakże za taką czynność musimy dodatkowo ponieść koszty tj. opłatę za poszukiwanie majątku. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza z nich wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i jest płacona przed podjęciem czynności (wpłata jest niezależna od wyniku). Druga część jest pobierana w sytuacji, kiedy komornik znajdzie majątek, wtedy wynosi ona 5% szacowanej wartości majątku (nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Ulega ona pomniejszeniu o wartość opłaty zainkasowanej przy zlecaniu poszukiwania.

Uwaga. Chociaż art.53a „Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji” tego nie precyzuje to opłatą zostanie obarczony wierzyciel (ewentualnie, jeśli egzekucja będzie skuteczna zostanie nią obciążony dłużnik).

Wierzyciel ma wolną wolę, jeśli chodzi o składanie dodatkowego wniosku do komornika o poszukiwanie majątku dłużnika.

Generalnie jednak to nam, jako wierzycielowi powinno zależeć na skutecznej egzekucji i z tego powodu wniosek do komornika powinien się cechować:

- rozbudowaną formą tj. wskazujemy wszystkie źródła, z jakich komornik powinien dochodzić naszych roszczeń tzn. ruchomości/nieruchomości/rachunki bankowe/wierzytelności/prawa majątkowe (pamiętajmy, że komornik nie może nigdy wychodzić ponad żądania zawarte we wniosku)
- szczegółowością tj. podajemy konkretne informacje na temat posiadanego przez dłużnika majątku np. dłużnik jest właścicielem czarnego samochodu osobowego marki BMW o numerze rejestracyjnym XXX 124432, jest zatrudniony w przedsiębiorstwie usługowym „Dobra Strawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 15 i pobiera wynagrodzenie ok. 2.800 zł netto itp.

Dzięki tym informacjom komornik będzie miał ułatwione zadanie, postępowanie egzekucyjne nabierze tempa a my szybko odzyskamy nasze pieniądze.

 

3. Zakończenie

Wskazujemy nr rachunku bankowego, na który powinny być przelewane wyegzekwowane pieniądze w toku prowadzonej egzekucji, podpisujemy wniosek i wskazujemy załączniki (podstawowym jest tytuł wykonawczy, czyli orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności).

Tagi
postępowanie egzekucyjne wzór komornik wniosek egzekucja wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji postępowanie komornicze
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.