INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak przygotować wniosek o egzekucje alimentow

 

Jak przygotować wniosek o egzekucję alimentów?

Zasądzenie przez sąd alimentów na rzecz dziecka to dopiero pierwszy krok na drodze do pozyskania potrzebnych środków finansowych na wychowanie i utrzymanie małoletniego. Jak wynika z badań statystycznych ok. 90% tzw. alimenciarzy unika płacenia alimentów. Oznacza to, że prawie milion dzieci czeka na zasądzone przez sąd alimenty. Każdego roku kancelarie komornicze dostają około 60 tysięcy nowych spraw dotyczących tego typu spraw.

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wniosek o egzekucję alimentów. Oprócz tego zamieściliśmy praktyczny poradnik, który pomoże Ci w jego przygotowaniu i złożeniu.

Komentarz do „Wniosek o egzekucję alimentów”.

Uwaga. Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności, dlatego odrębny wniosek nie jest konieczny.

 

1. Do jakiego komornika kierujemy wniosek o egzekucję alimentów?

Co do zasady wierzyciel może swobodnie dokonać wyboru komornika, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjne (wyjątek stanowi przypadek, w którym egzekucja jest prowadzona z nieruchomości dłużnika, w takich okolicznościach właściwym jest komornik ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości). Oznacza to, że wniosek może zostać złożony do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub wierzyciela. Jest to tzw. właściwość przemienna komornika.

 

2. Wnioski i uzasadnienie

Generalnie obowiązuje art. 1081 §1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który mówi, że „Jeżeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości (…).”

Jednakże w celu przyśpieszenie egzekucji i ułatwienia pracy komornikowi warto:
- wskazać gdzie dłużnik pracuje i w jakiej wysokości pobiera wynagrodzenie,
- opisać rodzaj posiadanych przez dłużnika ruchomości np. samochód osobowy
- określić inne prawa majątkowe, które są w posiadaniu dłużnika.

Ewentualne czynności komornicze zmierzające do ustalenia majątku dłużnika winny być przeprowadzane okresowo w odstępach nie dłuższych niż pół roku. Jeżeli pomimo podjętych działań komornik nie ustali dochodów i majątku dłużnika to kieruje do sądu wniosek o nakaz w stosunku do dłużnika, aby ten wyjawił swój majątek.

Jeżeli powstaną zaległości za okres przekraczający 6 miesięcy komornik składa wniosek do KRS o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych (wpis do RDN może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej, dzięki czemu w szczególnych przypadkach może to być świetny argument w uzyskaniu alimentów od niesumiennego dłużnika).

Wskazówka. Osoby, które nie płacą zasądzonych alimentów mogą trafić również do rejestrów dłużników prowadzonych przez podmioty prywatne tj.:
- BIG Info Monitor
- BIG Erif
- BIG KRD
- KBIG
Aby tak się stało zobowiązanie musi przekroczyć kwotę 200 zł a zaległość jest starsza niż 60 dni. Wniosek powinien być złożony przez rodzica opiekującego się dzieckiem. Trafienie do jednego z tych rejestrów praktycznie zamyka dłużnikowi drogę do uzyskania kredytu bankowego/pożyczki/zakupu na raty czy też podpisania umowy abonamentowej w sieci telefonów komórkowych.

Uwaga. Inaczej niż w „normalnych” postępowaniach bezskuteczność egzekucji nie jest podstawą do umorzenia postępowania.

Numer rachunku bankowego/adres doręczeń- wskazujemy również te dane, aby komornik wiedział gdzie przekazywać ewentualnie wyegzekwowane środki pieniężne.

Dodatkowo zamieszczamy adnotacje o tym, że będziemy informować komornika o każdej dobrowolnej wpłacie ze strony dłużnika alimentacyjnego i jak wpłynęła ona na ogólną sumę zadłużenia.

 

3. Podpis i załączniki

Wniosek podpisujemy i dołączamy do niego wskazane dowody (np. postanowienie sądu wraz z klauzulą wykonalności w oryginale) wraz z odpisem wniosku.

Tagi
prawo rodzinne alimenty dziecko egzekucja wniosek wzór wniosek o egzekucję alimentów prawo cywilne
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.