INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak przygotować wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem

 

Jak przygotować wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na okres 2 dni. Warto zauważyć, że pracownik zachowuje tutaj prawo do wynagrodzenia za ten okres (podstawa prawna art. 188 Kodeksu Pracy).

 

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem. Zamieszczamy także praktyczny komentarz, który ułatwi jego sporządzenie i odpowie na podstawowe wątpliwości.

 

Komentarz do „Wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem”

 

- pracownik posiada prawo do 2 dni opieki nad dzieckiem (nie ma wymogu, aby dziecko było chore)

- „niewykorzystana opieka” nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy

- wymiar zwolnienia tj. 2 dni jest niezależny od liczby wychowywanych dzieci

- „opiekę” można wykorzystać jednorazowo lub dwa razy po jednym dniu

- tylko jeden z rodziców może wykorzystać dni wolne na opiekę nad dzieckiem

- prawo do wykorzystania 2 dni do opieki nad dzieckiem jest zagwarantowane ustawowo (pracodawca nie może go ograniczyć ani przez postanowienia umowy z pracownikiem ani przez regulamin w miejscu zatrudnienia)

- „opiekę na dzieckiem” można wykorzystać w dowolnym terminie w danym roku kalendarzowym. Dlatego też nie ma przeszkód, aby dni przeznaczone na opiekę zostały połączone z okresem urlopu wypoczynkowego

- przepisy nie precyzują czy pracodawca ma prawo odmówić udzielenia dni wolnych do opieki nad dzieckiem w konkretnie wskazanym przez pracownika terminie. Dlatego też, aby nie dochodziło do nieporozumień zawsze warto wcześniej skonsultować z pracodawcą chęć złożenia wniosku

- co do zasady pracodawca ma prawo żądać od pracownika, aby ten na początku roku kalendarzowego określił się i złożył stosowane oświadczenie czy będzie korzystał z prawa do opieki nad dzieckiem (pracownik nie ma obowiązku wskazywania konkretnych terminów). Jeżeli decyduje się na korzystanie z opieki to koniecznym staje się również oświadczenie o tym, że drugi rodzic/opiekun dziecka nie będzie korzystał z tego uprawnienia.

Tagi
kodeks pracy wniosek urlop dziecko prawo pracy wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem wzór pracownik
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.