INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak sporządzić wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

Jak sporządzić wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Sytuacją idealną dla wierzyciela jest taka, w której dłużnik po zawarciu umowy sumiennie spełnia swoje zobowiązanie i spłaca w określonym terminie przewidziane raty. Niekiedy jednak dochodzi do pewnych poślizgów, które w ostateczności kończą się zainicjowaniem przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego.

 

Zdarza się jednak, że po pewnym czasie dłużnik odzyskuje zdolność finansową a co za tym idzie jest zainteresowany spłatą swojego długo bez udziału komornika (warto zauważyć, że wysokość opłaty egzekucyjnej w przypadku dochodzenia roszczeń pieniężnych wynosi aż 15% wyegzekwowanego świadczenia). W takiej sytuacji umorzenie postępowania egzekucyjnego jest rozwiązaniem korzystnym dla każdej ze stron. Z jednej strony bowiem wierzyciel sprawnie odzyska swoje pieniądze, natomiast dłużnik nie będzie musiał opłacać dodatkowych kosztów związanych z działaniami komornika.

 

Po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz  wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

 

Ważne. Złożenie przez wierzyciela wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego nie zamyka drogi do dochodzenia przez niego swoich praw w przyszłości (np. dłużnik i wierzyciel porozumieli się w ten sposób, że dłużnik wpłaci na konto wierzyciela pewną sumę pieniędzy a w kolejnych miesiącach będzie dokonywał sukcesywnie kolejnych spłat, natomiast wierzyciel wystąpi do komornika o umorzenie postępowania- zawarli pisemną ugodę w tej kwestii. Dłużnik jednak nie wywiązał się z warunków ugody i dokonał tylko jednego przelewu. W takich okolicznościach wierzyciel może się zwrócić do komornika z ponownym wnioskiem o prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika).

 

Ważne. Uzasadnienie powodów z jakich wierzyciel składa wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego nie jest konieczne.

 

Uwaga. W sytuacji, gdy jest kilku wierzycieli wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego powinien być zaakceptowany przez nich wszystkich. W innym przypadku wniosek będzie skuteczny tylko w odniesieniu do wierzyciela, który wyraził zgodę na umorzenie postępowania.

Tagi
egzekucja długi wniosek postępowanie egzekucyjne komornik wzór zadłużenie wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego postępowanie komornicze
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.