INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Na czym polega ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela?

 

Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje szereg przypadków, w których następuje ograniczenie egzekucji prowadzonej przez komornika.
W art. 829 wskazuje m.in., że nie podlegają egzekucji:
„1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca”

Itd.

Przytoczone przykłady należą do ograniczeń przedmiotowych. Oprócz tego ustawodawca pragnąc chronić interesy obu stron postępowania egzekucyjnego wprowadził możliwość ograniczenia egzekucji na wniosek wierzyciela (po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz  przykładowy wniosek wierzyciela o ograniczenie egzekucji).

 

1. W jakich sytuacjach wierzyciel składa przeważnie wniosek o ograniczenie egzekucji?

Generalnie celem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest wyegzekwowanie od dłużnika całej sumy należności, do której prawo posiada wierzyciel. Zdarza się jednak z różnych względów, że to wierzyciel składa wniosek o ograniczenie egzekucji, aby nie narazić się ze strony dłużnika na powództwo przeciwegzekucyjne i niepotrzebne koszty czasu i pieniędzy.

Np:
- Dłużnik zawarł z bankiem umowę kredytu gotówkowego. Po pewnym czasie wystąpiły u niego problemy finansowe i popadł w stan zadłużenia. Nastąpiły kolejne wezwania do zapłaty, czynności windykacyjne i w ostateczności nakaz zapłaty i postępowanie komornicze, które nie odniosło większego skutku i zostało umorzone. Bank następnie sprzedał swoją wierzytelność zewnętrznemu podmiotowi (np. jednemu z Funduszy Sekurytyzacyjnych) jednakże nie przekazując pełnej dokumentacji dotyczącej całej sprawy (np. dokumentów uwzględniających dobrowolne wpłaty dłużnika). Z oczywistych względów dłużnik w takich okolicznościach może być pokrzywdzony a przez to, że prowadził stosowną historię swoich wpłat będzie stanie wykazać, że egzekucja powinna być ograniczona do mniejszej kwoty.

- Druga sytuacja to ta ujęta w treści naszego wzoru. Jeżeli dłużnik dobrowolnie wpłacił wierzycielowi określoną sumę pieniędzy na poczet odsetek lub kwoty głównej to winno być to uwzględnione w toku prowadzonej egzekucji a nie zapominajmy o tym, że komornik działa przede wszystkim na wyraźne żądanie wierzyciela a w związku z tym koniecznym staje się złożenie wniosku o ograniczenie egzekucji do określonej kwoty.

Tagi
wniosek postępowanie egzekucyjne postępowanie komornicze egzekucja dłużnik wzór komornik dług wniosek wierzyciela o ograniczenie egzekucji
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.