INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek o kredyt hipoteczny

Z jakich elementów składa się wniosek o kredyt hipoteczny?

 

Zakup własnego mieszkania, wybudowanie domu albo pozyskanie większej kwoty pieniędzy łączy się nieodzownie z kredytem hipotecznym. Dlatego też okazuje się, że w chwili obecnej jest to praktycznie jedyna metoda dla przeważającej liczby osób na zakup własnego „M”.

Jeżeli również ty jesteś zainteresowany pozyskaniem gotówki w ten właśnie sposób to z pewnością ułatwi Ci to przykładowy wniosek o kredyt hipoteczny (Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wzór). Dzięki jego lekturze dowiesz się, jakie dokumenty musisz zgromadzić i zyskasz cenny czas. Oprócz tego przygotowaliśmy przystępny komentarz wyjaśniający podstawowe kwestie związane z zaciąganiem kredytu hipotecznego.

Komentarz do „Wniosek o kredyt hipoteczny”

 

1. Dane zawarte we wniosku

Dane wnioskodawcy i współwnioskodawcy- ogólnie rzecz ujmując każda dodatkowa osoba ujęta we wniosku kredytowym zwiększa naszą zdolność kredytową a przez to szansę na otrzymanie pieniędzy. Przeważnie współwnioskodawcą jest małżonek, ale nie jest to regułą, równie dobrze może to być nasze krewny lub wspólnik.

Źródła dochodów- podstawowymi jest umowa o pracę i prowadzanie własnej działalności gospodarczej. Dochody, jakie uzyskujemy na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie/umowa o dzieło) nie są zbyt stabilnym źródłem utrzymania w opinii analityków bankowych a w związku z tym żądają oni potwierdzenia dochodów z nich pochodzących za okres 6, 12 a czasami nawet 24 miesięcy (przykładowo przy umowie o pracę na czas nieokreślony minimalny staż pracy wymagany przez bank to 3 miesiące a przy działalności gospodarczej konieczny okres wynosi 12 miesięcy).

Wysokość dochodu a zdolność kredytowa – w krajach Europy Zachodniej jak również w Stanach Zjednoczonych utarła się praktyka, że zdolność kredytowa danego klienta jest obliczana na podstawie prostego wzoru:

wysokość dochodu netto x 100= zdolność kredytowa

W polskich warunkach gdzie wysokość stóp procentowych jest wyższa. Przykładowo dla kredytów złotówkowych wskaźnik WIBOR 3M wynosi 2,65%. Banki w swoich obliczeniach obniżyły wskaźnik zdolności kredytowej do 80-krotności uzyskiwanych dochodów.

Przykładowo przy kredycie hipotecznym na sumę 270. 000 zł:
- Bank Pekao wymaga dochodu netto 3.250 zł
- Credite Agricole wymaga dochodu netto 3.950 zł
- Deutsche Bank wymaga dochodu netto aż 4.700 zł

Jak zatem widać propozycję na rynku są zróżnicowane i dlatego warto poszukać tej, która będzie dla nas najkorzystniejsza.

Zobowiązania do spłaty- jest zrozumiałym, że im wyższa suma naszych zobowiązań tym mniejsza jest nasza zdolność kredytowa. Choć nie jest również dobrze, gdy nie mamy lub gdy nie mieliśmy w przeszłości zaciąganych żadnych zobowiązań (kredytów/pożyczek/zakupów na raty). W takich, bowiem okolicznościach dla banku jesteśmy „nieznani” a przez to mniej wiarygodni.

W przypadku kredytu hipotecznego dobrze na naszą zdolność może wpłynąć wcześniejsza konsolidacja pomniejszych zobowiązań i zrezygnowanie z kart kredytowych.

Wskazówka. Niekiedy na drodze do zdobycia kredytu hipotecznego może stanąć niekorzystny wpis znajdujący się w Biurze Informacji Kredytowej. Wtedy koniecznym jest wniosek do BIK o zaprzestanie przetwarzania danych dotyczących naszego zobowiązania. Nie do rzadkości należą również przypadki, w których niedopłacona rata (np. kilka złotych tytułem opóźnienia) powodowała zablokowanie procedury przyznania kredytu hipotecznego już na samym wstępie.

Oprócz zobowiązań stricte bankowych/prywatnych pod uwagę brane są również koszty, jakie ponosimy każdego miesiąca w związku z prowadzonym gospodarstwem domowym tj. czynsz, opłaty za media, koszty wyżywienia/odzieży itd.

Majątek- oczywiście im większa jest wartość posiadanego przez nas majątku (tj. środki na rachunkach bankowych, lokaty, akcje spółek giełdowych, pojazdy mechaniczne) tym nasza zdolność kredytowa będzie wyższa. W naszym konkretnym przypadku główną rolę odgrywa nieruchomość, którą posiadamy lub którą pragniemy zakupić. Jak sama nazwa kredytu wskazuje będzie ona stanowić zabezpieczenie dla banku w sytuacji, kiedy nie moglibyśmy spłacić naszego zobowiązania. Warto również wspomnieć, że dla bezpieczeństwa banku bardzo często wartość nieruchomości jest nieco zaniżana, aby zniwelować ewentualne spadki cen na rynku nieruchomości w sytuacji, kiedy doszłoby do licytacji komorniczej.

Dane dotyczące wnioskowanego kredytu- w tej części umieszczamy takie informacje jak: suma wnioskowanego kredytu, pożądany czas spłaty, rodzaj płaconych rat (tj. raty równe lub malejące), termin płatności raty.

Załączniki- do naszego wniosku o kredyt hipoteczny załączamy odpis z Księgi Wieczystej odnośnie naszej nieruchomości (możemy go pobrać ze strony prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do). Zaświadczenia odnośnie uzyskiwanych dochodów lub księgę przychodów i rozchodów/bilans zysków i strat, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą.

 

2. Jak długo wniosek o kredyt hipoteczny jest rozpatrywany przez bank?

Przyjęło się, że minimalny okres to 24 godz., oczywiście przy założeniu, że zgromadziliśmy wcześniej pełną dokumentację.

Wskazówka- jeżeli nasz wniosek zostanie zaakceptowany przez bank to dobrą praktyką jest zapoznanie się z treścią umowy kredytu hipotecznego jeszcze przed jej podpisaniem. Przeważnie banki nie robią w tym przedmiocie żadnych problemów i każdy klient może otrzymać przykładowy wzór umowy kredytu. Dzięki temu może ją spokojnie przeczytać w domowym zaciszu a w razie jakichkolwiek wątpliwości dopytać swojego doradcę o nurtujące kwestie.

Tagi
wniosek o kredyt hipoteczny wniosek prawo bankowe kredyt scoring kredyty wzór
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.