INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Porady eksperta

Co możesz zrobić jeśli sprzedali Twoje dane osobowe?

W dobie XXI w. zmiany społeczne i ekonomiczne zachodzą tak szybko, że stanowione prawo rzadko za nimi nadąża. Nieuczciwi przedsiębiorcy i firmy telemarketingowe wszelkimi sposobami zdobywają nasze dane osobowe aby w ten sposób zwiększyć własne obroty i zyski. Często dzieje się to bez naszego przyzwolenia i w sposób bezprawny. Jak się przed tym obronić? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

W dobie XXI w. zmiany społeczne i ekonomiczne zachodzą tak szybko, że stanowione prawo rzadko za nimi nadąża. Nieuczciwi przedsiębiorcy i firmy telemarketingowe wszelkimi sposobami zdobywają nasze dane osobowe aby w ten sposób zwiększyć własne obroty i zyski. Często dzieje się to bez naszego przyzwolenia i w sposób bezprawny. Jak się przed  tym obronić? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

W życiu codziennym nie do rzadkości należą sytuację w których jesteśmy proszeni o udostępnienie naszych danych osobowych.  Wypełniając formularz rejestracyjny w klubie fitness, zatwierdzając regulamin księgarni internetowej albo zgadzając się na kolejną kartę lojalnościową u danego przedsiębiorcy. Jest to tak częste, że praktycznie robimy to już automatycznie nie zwracając szczególnej uwagi na to co dokładnie zaznaczamy i na co faktycznie wyrażamy naszą zgodę. Wobec tego naturalnym jest, że nie pamiętamy nazw wszystkich podmiotów, które przetwarzają nasze dane osobowe. Jednym słowem tracimy już nad tym kontrolę. Warto zwrócić na to uwagę ponieważ przeważnie dużo łatwiej jest zapobiegać negatywnej sytuacji niż później leczyć jej skutki. Jeśli zatem mamy podejrzenie, że nasze dane trafiły w niepowołane ręce i odbyło się to w sposób niezgodny z obowiązującym prawem to na własną rękę musimy zbadać i ustalić stan faktyczny.

Jeden z ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych jasno stwierdza, że obrót danymi ma charakter kontrowersyjny i niesie ze sobą znaczne zagrożenie dla naszej prywatności.

- Według przepisów jakie obowiązują na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej, swobodne handlowanie naszymi danymi jest po prostu niedopuszczalne.

Podobną opinię wyraża wysoko postawiony pracownik z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- Zasadniczo ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1996r. Nr 133, poz. 883 z zm. – alej ustawa) nie zabrania sprzedaży danych osobowych. Jednakże by takie działanie było zgodne z obowiązującym prawem, osoba, której one dotyczą, musi o tym wiedzieć i wyrazić na to zgodę. Informacja o tym: jakiemu podmiotowi, w jakim celu jak również w jakim zakresie jej dane mają być przekazane winna być przekazana w ten sposób by zainteresowana osoba mogła w sposób świadomy wyrazić zgodę na takie właśnie przetwarzanie – stwierdza.

Wymóg informowania  w stosunku do osoby, której dane dotyczą odnosi się nie tylko do tego kto bezpośrednio pozyskał od niej dane i zamierza je przekazywać dalej innym podmiotom ale również ciąży na tych firmach, które kupiły tego typu informacje od innych podmiotów administrujących. Wypełnienie tego obowiązku jest niezwykle istotne ponieważ osoba, której dane są ten sposób przetwarzane z jednej strony ma tego świadomość a z drugiej posiada uprawnienie do ich modyfikacji a nawet żądania ich całkowitego usunięcia.

Warto podkreślić, że sprzedać do celów marketingowych można tylko i wyłącznie te dane, które zostały udostępnione za zgodą, co więcej tego typu zgoda winna być udzielona dobrowolnie.

Zgoda na sprzedaż danych osobowych nie może w żadnym wypadku zostać wymuszona przez firmę zbierającą takie informacje. Jeśli przekazuję moje dane firmie X aby skorzystać z jej usług a ona przedkłada mi oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż moich personaliów to oczywiście mogę odmówić jego podpisania.

Stosowanie alternatywy, która polega na tym, że skorzystanie z usług jest uzależnione od wyrażenia zgody „na wszystko” jest działaniem niedopuszczalnym i bezprawnym. Jeżeli oferta wzbudza nasze wątpliwości to warto na pierwszym miejscu zweryfikować konkretnego oferenta.

Oczywiście w praktyce możemy natrafić na poważne trudności związane z weryfikacją oferenta np. reklama wysyłana drogą SMS bardzo często nie jest opatrzona nazwą nadawcy a po samym numerze telefonu bardzo trudno określić podmiot, który przesłał do nas przedmiotową wiadomość.

Jeżeli wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych to w każdym przypadku taką zgodę możemy cofnąć i to bez stosowania żadnych uzasadnień.  Nasze cofnięcie zgody winno być kierowane do aktualnego administratora tychże danych.

Natomiast jeśli jesteśmy przekonani, iż nasze dane zostały skradzione to o tym fakcie możemy powiadomić odpowiednie organy ścigania.

Jednakże najlepszym wyjściem jest dokładne czytanie, tego pod czym składamy nasz podpis  i tylko świadome udostępnianie najważniejszych o nas informacji.

Tagi
wzór wniosek policja prawo cywilne prawo dane osobowe
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.