INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak napisac wniosek o alimenty

Jak napisać wniosek o alimenty?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazują na to, że obydwoje małżonkowie, zobowiązani są, każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założyli. Dodatkowo rodziców obciąża obowiązek alimentacyjny względem ich dzieci tzn., że mają zapewnić środki utrzymania dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Dobrze jest, kiedy więź małżeńska jest trwała. Czasami jednak z różnych względów ludzie rozstają się i podejmują decyzję o rozwodzie. Jednakże w takich okolicznościach obowiązek alimentacyjny względem wspólnych dzieci trwa nadal. Idealną jest sytuacja, w której małżonek niemieszkający z dzieckiem z własnej woli dostarcza środków utrzymania (przeważnie jest to były mąż). W życiu jednak niestety bardzo często ten obowiązek nie jest wypełniany i koniecznym staje się pozew o alimenty. Jest to również wymagane, gdy dziecko urodziło się w związku nieformalnym.

Przykładowy wzór pozwu o alimenty do pobrania znajdziesz po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania.

Jego uzupełnienie ułatwi Ci stosowny komentarz zamieszczony poniżej.

 

1. Do jakiego sądu składamy pozew o alimenty?

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Według:

- okręgu miejsca zamieszkania pozwanego

lub

- miejsca zamieszkania powoda- dziecka

Generalnie to od decyzji powoda zależy, w którym miejscu będzie ostatecznie rozpatrywana sprawa o alimenty. Warto zwrócić uwagę na to, że od strony formalnej powodem jest dziecko (nie rodzic). Jednak z racji tego, że nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej działa poprzez swojego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica.

 

2. Wartość przedmiotu sporu.

Kodeks postępowania cywilnego określa, że jest to kwota pieniężna określająca wartość dochodzonego w procesie roszczenia.

Wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

W przypadku wnoszenia o alimenty jest to suma świadczeń za jeden pełny rok. (np. wnosimy o alimenty w wysokości 500 zł miesięcznie, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić, zatem 500zł x 12 miesięcy = 6.000 zł)

Do wartości przedmiotu sporu nie wliczamy: odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego.

 

3. Żądania pozwu

W sposób zwięzły formułujemy nasze żądania:

wysokość świadczenia alimentacyjnego wraz z terminem, w jakim ma być płacone
obciążenie pozwanego kosztami procesu
zabezpieczenie roszczenia powoda (jest konieczne, aby już w trakcie procesu małoletni miał zapewnione środki na utrzymanie)
rozpoznanie sprawy również w sytuacji nieobecności przedstawicielki ustawowej (na wypadek gdyby coś nam w życiu wypadło a zależy nam na sprawnym rozpatrzeniu pozwu)
wezwanie na rozprawę świadków (podanie prawidłowych adresów jest niezmiernie ważne, aby wezwanie świadków było skutecznie doręczone)

 

4. Uzasadnienie

W treści uzasadnienia powinny się znaleźć przede wszystkim:

- koszty utrzymania dziecka i sytuacja rodzinna rodzica, który je wychowuje (w szczególności chodzi tu o wydatki związane z zakupem pożywienia, ubrania, środków higienicznych itd., Jeżeli dziecko jest starsze to oczywiście koszty związane z edukacją, dojazdem do szkoły, łącza Internet, dodatkowymi kursami/nauką pływania/nauką języka obcego itp. Jeżeli dziecko cierpi na jakąś chorobę np. astma/uczulenia to również wydatki związane z lekarstwami i koniecznymi konsultacjami medycznymi.

Oczywiście wszystkie koszty i wydatki powinny być w sposób w miarę precyzyjny udowodnione przez rachunki/faktury/zaświadczenia. W pierwszej części wskazujemy również, z czego utrzymuje się rodzic, przy którym dziecko zostało/jakie są warunki mieszkalne/czy konieczne jest opłacanie opiekunki do dziecka.

- dochody i możliwości zarobkowe pozwanego. Warto tutaj wskazać również na fakt, że nie liczą się tylko formalne dochody, które pozwany uzyskuje np. z umowy o pracę, ale również faktyczne zarobki np. dorabia przy pracach remontowych w formie tzw. „na czarno”.

Sąd może orzec alimenty także w sytuacji, gdy pozwany nie wykazuje żadnych dochodów albo minimalne zarobki (ukrywa dochody lub z rozmysłem nie podejmuje żadnego zajęcia). W orzecznictwie bardzo wyraźnie podkreśla się „możliwości zarobkowe pozwanego”. W tym aspekcie naszym dowodem mogą być przede wszystkim zeznania świadków, chyba, że mamy dostęp do pisemnych dowodów na potwierdzenie naszych twierdzeń, co do dochodów pozwanego.

Dobre uzasadnienie nie koniecznie musi być długi. Musi przede wszystkim w sposób jasny i klarowny uzasadniać nasze roszczenie a z drugiej strony powinno się pokrywać z rzeczywistością.

 

5. Zakończenie

Pozew o alimenty/Wniosek o alimenty podpisujemy i składamy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami.

Tagi
prawo rodzinne ojcostwo wniosek o alimenty pozew o alimenty kodeks rodzinny dziecko alimenty pozew wniosek wzór sprawy rodzinne
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.