INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak napisać wniosek o rozwód

Jak napisać wniosek o rozwód?

Idealną sytuacja jest taka, w której małżeństwo trwa zgodnie z treścią kościelnej przysięgi „ … oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Życie jednak przynosi nam różne sytuacje i scenariusze a co za tym idzie niekiedy małżonkowie decydują się na rozstanie i rozpoczęcie procedury rozwodowej przed sądem.

Przykładowy "wniosek o rozwód/pozew o rozwód" do pobrania znajdziesz po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania.

Jego sporządzenie i złożenie ułatwi Ci stosowny komentarz zamieszczony poniżej.
Komentarz do "wniosek o rozwód/pozew o rozwód".

 

1. Do jakiego sądu składamy pozew?

Sądem właściwym jest sąd okręgowy w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania (przy założeniu, że chociaż jedna ze strona nadal mieszka w tym okręgu w przeciwnym razie sądem właściwym jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego).

 

2. Opłata sądowa

Opłata za złożenie pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Suma ta może być mniejsza, jeżeli strony rozwiodą się bez orzekania o winie lub wniosą zgodny wniosek o orzeczenie separacji bez orzekania o winie. W takim wypadku zwracana jest jedna połowa opłaty a druga tj. 300 zł dzielona jest między strony (zasądza się od pozwanego na rzecz powoda sumę 150 zł).

 

3. Kiedy sąd orzeknie rozwód?

Reguluje to art. 56 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego tj., „ Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Zupełny rozkład pożycia- między małżonkami ustaje więź psychologiczna, fizyczna i ekonomiczna (nie wiąże ich uczucie, nie współżyją fizycznie i nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego).

Trwały rozkład pożycia- małżonkowie nie widzą szans na pogodzenie się i na powrót do siebie.

 

4. Kiedy rozwód jest niedopuszczalny?

Art. 56 §2 KRiO „Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Decyduje o tym sąd po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem dowodowych/przesłuchaniem stron, świadków itd.

 

5. Żądania pozwu

- rozwiązanie małżeństwa (warto zastanowić się czy wnosimy o rozwód z orzeczeniem winy drugiej strony czy bez orzekania o winie)

- jeżeli mamy wspólne dzieci to w pozwie może się znaleźć żądanie odnośnie władzy rodzicielskiej i kontaktów drugiego małżonka z dzieckiem

- dodatkowo na rzecz małoletniego mogą zostać przyznane odpowiednie alimenty na jego wychowanie i utrzymanie

Oprócz tego w pozwie o rozwód mogą się znaleźć takie elementy jak:

- wniosek o podział majątku

- wniosek o eksmisje drugiego małżonka

- wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości

 

6. Uzasadnienie pozwu

W sposób jasny i przejrzysty opisujemy przyczyny wniesienia pozwu a twierdzenia podpieramy stosownymi dowodami np.

- wina rozkładu pożycia małżeńskiego drugiego małżonka (Wskazujemy wszystkie fakty z tym związane. Najczęściej jest to nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy wobec drugiego małżonka i/lub dziecka, zdrada małżeńska, wszczynanie awantur, agresywne zachowanie, stosowanie dodatkowo przemocy psychicznej/ekonomicznej, nie interesowanie się sprawami rodziny itd.)

- alimenty (wskazujemy koszty utrzymania i wychowania dziecka jak również na dochody i możliwości zarobkowe pozwanego, dołączamy do tego rachunki/faktury itp.)

Dowody w postępowaniu rozwodowym to przede wszystkim: przesłuchanie stron, zeznania świadków, dokumenty (pisma, fotografie), zaświadczenia.

Ważne. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego z prawa do odmowy składania zeznań w charakterze świadka mogą skorzystawstępni stron (tj. rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo jak również powinowaci w tej samej linii i stopniu (teść/teściowa, zięć/synowa, szwagier/szwagierka, a także dziadkowie i wnuki małżonka).

W czasach rozwoju technologicznego coraz częściej, jako dowody dopuszczane są również: treści wiadomości SMS, treści rozmów z portali społecznościowych/komunikatorów internetowych, treści listów e-mail itp. Warto o tym pamiętać.

 

7. Zakończenie

Pozew o rozwód/wniosek o rozwód podpisujemy w składamy w dwóch egzemplarzach.

Do pozwu dołączamy wskazane załączniki (odpisy aktów stanu cywilnego tj. małżeństwa i urodzenia dziecka powinny być aktualne- nie starsze niż 3 miesiące).

Warto jeszcze wspomnieć, że orzeczenie rozwodu wiąże się z nieodwracalnymi zmianami zarówno w życiu małżonków jak również ich wspólnych dzieci. Nigdy nie można działać pochopnie a przed samym złożeniem pozwu o rozwód dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Tagi
pozew o rozwód wzór pozew wniosek o rozwód wzór wniosek rozwód pozew o rozwód wzór wniosek o rozwód
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.