INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek o uniewaznienie malzenstwa

Jak napisać wniosek o unieważnienie małżeństwa?

 

Unieważnienie małżeństwa może nastąpić nie tyle na wniosek, co wskutek złożonego przez zainteresowaną stronę pozwu. Jest to instytucja zdecydowanie różna od sytuacji, w której zakończenie małżeństwa odbywa się poprzez orzeczenie rozwodu.

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy pozew o unieważnienie małżeństwa, Poniżej zamieściliśmy również  praktyczny komentarz, który ułatwi Ci jego stworzenie i przedstawi warunki, na jakich małżeństwo może zostać unieważnione.

Komentarz do „Pozew o unieważnienie małżeństwa”

 

1. Do jakiego sądu wnosimy pozew o unieważnienie małżeństwa?

Sądem właściwym jest sąd okręgowy w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli choć jedno nadal w tym miejscu przebywa. Jeśli nie ma takiego miejsca to sądem właściwym jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W ostateczności o właściwości sądu może decydować miejsce zamieszkania powoda.

 

2. Ile to kosztuje?

Od pozwu pobierana jest opłata stała w wysokości 200 zł (art. 27 pkt.5 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)

 

3. Jakie mogą być przyczyny unieważnienia małżeństwa?

Możemy je podzielić na kilka grup.

Przeszkody małżeńskie:
- wiek (mężczyzna nie ukończył osiemnastego roku życia lub kobieta ukończyła szesnaście lat, ale nie uzyskała zgody sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa)
- ubezwłasnowolnienie całkowite
- choroba psychiczna
- bigamia (osoba pozostaje w ważnie zawartym związku małżeńskim)
- pokrewieństwo (w linii prostej i rodzeństwo)
- powinowactwo (w linii prostej)
- przysposobienie

Wady oświadczenia woli:
- brak świadomości (wyłączenie świadomości może być spowodowane zażyciem narkotyków, alkoholem lub chorobą psychiczną)
- błąd, co do tożsamości drugiej osoby (np. mężczyzna pojął za żonę siostrę bliźniaczkę lub był w błędzie, co do stanu cywilnego drugiej osoby)
- oświadczenie woli złożone pod wpływem groźby drugiej strony lub osoby trzeciej (tzw. wymuszone małżeństwo) (np. jedna strona wystosowała do drugiej strony groźbę pobicia lub popełnienia samobójstwa).

Wady pełnomocnictwa:
- nieważne pełnomocnictwo
- skutecznie odwołane pełnomocnictwo
- brak zgody sądu na złożenie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego przez pełnomocnika

 

4. Kto może wystąpić z pozwem o unieważnienie małżeństwa?

Legitymacja czynna w procesie zależy od powodu żądania unieważnienia

Małżonkowie- przeszkoda to wiek/ubezwłasnowolnienie/choroba psychiczna/powinowactwo/pokrewieństwo/przysposobienie

Każdy, kto ma w tym interes prawny- przeszkoda to bigamia/pokrewieństwo

Małżonek udzielający pełnomocnictwa- przyczyna to wadliwe pełnomocnictwo
Małżonek, który złożył oświadczenie obciążone wadą- przyczyna to wada oświadczenia woli
Tylko kobieta, która zaszła w ciążę- przeszkoda to wiek

 

5. Jakie są skutki unieważnienia małżeństwa?

Skutki z mocą wsteczną:
- małżonkowie wracają do wcześniejszego nazwiska,
- małżonkowie wracają do wcześniejszego stanu cywilnego,
- ustaje stosunek powinowactwa,
- małżonkowie tracą prawo do dziedziczenia.

Skutki w przyszłości:
- sąd orzeka w przedmiocie zniesienia wspólności majątkowej i podziału majątku, sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania
- status dzieci pozostaje bez zmian i od strony formalnej są traktowane jak dzieci pochodzące z małżeństwa
- sąd orzeka o ewentualnym obowiązku alimentacyjnym między małżonkami
- obowiązki i prawa rodziców w stosunku to dzieci są regulowane na podstawie przepisów o rozwodzie, rozstrzygana jest kwestia władzy rodzicielskiej i alimentów na dzieci.

Tagi
pozew wniosek o unieważnienie małżeństwa wniosek małżeństwo sprawy rodzinne kodeks rodzinny wzór pozew o unieważnienie małżeństwa
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.