INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak przygotować wniosek o podział majątku wspólnego?

 

Jak przygotować wniosek o podział majątku wspólnego?

Podział majątku może nastąpić podczas trwania postępowania rozwodowego jak również po jego zakończeniu: poprzez umowę lub procedurę sądową. Na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w pozwie o rozwód może się również znaleźć dodatkowy wniosek o podział majątku wspólnego. Będzie on możliwy, jeżeli w ocenie sądu przeprowadzenie podziału nie spowoduje w postępowaniu nadmiernej zwłoki. Natomiast, jeśli doszło już do orzeczenia rozwodu to koniecznym staje się złożenie odpowiedniego wniosku.

Przykładowy wzór wniosku o podział majątku wspólnego  znajdziesz po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania.

Jego przygotowanie i złożenie ułatwi Ci stosowny komentarz zamieszczony poniżej.
Komentarz do „wniosek o podział majątku wspólnego”.

 

1. Do jakiego sądu składamy wniosek o podział majątku wspólnego?

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ze względu na miejsce położenia majątku.

 

2. Wysokość opłaty

Opłata stała za złożenie wniosku o podział majątku wynosi 1.000 zł (bez względu na wartość majątku wspólnego małżonków). Jeżeli strony są zgodne, co do podziału majątku opłata ta zostaje zmniejszona do kwoty 300 zł.

 

3. Wartość przedmiotu sporu

Określamy łączną wartość majątku, który podlega podziałowi.


4. Jakie elementy majątku wspólnego podlegają podziałowi?

Ogólna zasada wskazuje na to, że wszytko, czego dorobią się małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, zarówno wspólnie, jak i samodzielnie - zalicza się do wspólnego majątku.

Dlatego też generalnie podział dotyczy wszystkich wspólnych aktywów małżonków/byłych małżonków np. mieszkanie, samochód, meble, wspólne rachunki i lokaty bankowe.

Pasywa takie jak np. zaciągnięty kredyt hipoteczny, co do zasady nie mogą być „dzielone”. W praktyce przyjęło się jednak, że wnioskodawca i uczestnik postępowania „dogadują się”, kto w przyszłości będzie spłacał zobowiązania.


5. Jak przebiega podział?

Art. 43 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego określa, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

„Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku”.

Dodatkowo oceniając, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, bierze się pod uwagę również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W praktyce najczęściej oznacza to uwzględnienie pracy żony, jako, że w stosunkach społecznych utarło się, iż to na niej ciąży obowiązek związany z opieką nad niemowlakiem a następnie małym dzieckiem, aż do momentu osiągnięcia przez niego wieku przedszkolnego.

Ważne. Wina któregokolwiek z małżonków w rozpadzie małżeństwa nie ma znaczenia w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

 

6. Podział domu/mieszkania

To, komu przypadnie nieruchomość po rozwodzie jest zależne od tego, kto posiadał do niej prawo własności przed zawarciem związku małżeńskiego. Jeżeli nieruchomość należy do majątku wspólnego to, co do zasady osoby mają w niej równe udziały.

Jednakże sąd z ważnych względów może orzec o nierównych udziałach w majątku wspólnym, np. jeden z małżonków trwonił majątek, nie wykazywał chęci podjęcia pracy zawodowej albo nie pomagał w gospodarstwie domowym.

Wyrok rozwodowy może się również odnosić do sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości, jeżeli osoby dalej w niej zamieszkują.

Ważne. W wyjątkowych sytuacjach sąd może orzec eksmisję małżonka gdyby w sposób rażący uniemożliwiał wspólne zamieszkiwanie np. osoba nadużywa alkoholu, demoluje lokal i stosuje przemoc względem domowników.

Małżonkowie mogą porozumieć się w ten sposób, że mieszkanie zostanie podzielone poprzez np. sprzedaż albo prawo własności zostanie przyznane jednemu małżonkowi, (jeśli drugi małżonek wyrazi na to zgodę i opuści lokal bez konieczności dostarczania mu lokalu zamiennego).

W przypadku podziału mieszkania sąd bierze przede wszystkim pod uwagę sytuację małoletnich dzieci i małżonka, któremu została powierzona władza rodzicielska nad nimi.

 

7. Zakończenie wniosku

Wniosek podpisujemy i składamy w 2-óch egzemplarzach wraz z załącznikami.

Tagi
podział majątku wniosek o podział majątku wspólnego wniosek wniosek o podział wniosek o podział majątku wspólnego wzór wzór
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.