INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek rozwodowy z orzekaniem o winie

Jak przygotować wniosek rozwodowy z orzekaniem o winie?

 

Jedną z bardziej przykrych rzeczy, która może się nam przytrafić jest rozpad małżeństwa. Jeszcze trudniej, gdy dochodzi do tego z winy małżonka, który jak się wydawało miał być naszym partnerem na całe nasze życie. Czasami jednak dla dobra wszystkich a w szczególności małoletnich dzieci rozwód jest konieczny.

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz  przykładowy pozew o rozwód wraz z orzekaniem o winie. Wraz z praktycznym komentarzem będzie to z pewnością spora pomoc dla każdej osoby, która decyduje się na ten trudny, ale niekiedy potrzebny krok.

Komentarz do „Pozew o rozwód z orzekaniem o winie”.

Podstawą prawną do orzeczenia rozwodu są przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Art. 56

§ 1.Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2.Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo, jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3.Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zupełny i trwały rozkład pożycia- jest to pozytywna przesłanka będąca podstawą do orzeczenia rozwodu.
Poprzez pożycie należy rozumieć relacje małżonków na trzech płaszczyznach:
- wspólnocie uczucia miłości, szacunku i zaufania
- współżyciu fizycznym
- wspólnocie gospodarczej

Dodatkowo, jeżeli małżonkowie nie widzę szans na powrót do siebie to mówimy o trwałym rozkładzie pożycia.

 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania naszego pozwu?

Pozew składamy do sądu okręgowego w okręgu, którego małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali (pod warunkiem, że jedna ze stron ma w dalszym ciągu swoje miejsce zamieszkania w tym okręgu, jeżeli oboje małżonkowie mieszkają już w zupełnie innych lokalizacjach to sądem właściwym będzie sąd ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego).

2. Ile to kosztuje?

Na podstawie Ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych opłata za złożenie pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Wskazówka- istnieje możliwość złożenia równoczesnego wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.

 

3. Uzasadnienie pozwu i wykazanie winy pozwanego

Jest to zasadnicza część naszego pozwu. Opisujemy w niej przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i wykazujemy, że winę za taki stan rzeczy ponosi pozwany. Możemy powołać wszelkiego rodzaju dowody na poparcie naszych twierdzeń, np.: przesłuchanie stron, zeznania świadków, dokumenty, pisma, fotografie, zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego itd.

Jeżeli wnosimy również o zasądzenie alimentów to koniecznym będzie także wskazanie potrzeb małoletnich dzieci i poparcie tego dowodami np. rachunki za dodatkowe zajęcia szkolne, faktury za konsultacje lekarskie itp. Z drugiej strony określamy własne zarobki i zarobki pozwanego (jako dowód przedstawiamy zaświadczenie o wynagrodzeniu).

Uwaga. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego przewidują możliwość odmowy składania zeznań w charakterze świadka. Skorzystać z niej mogą wstępni stron (tj. rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo jak też powinowaci w tej samej linii i stopniu (teść/teściowa, zięć/synowa, szwagier/szwagierka, a dodatkowo dziadkowie i wnuki małżonka). Relacje rodzinne i międzyludzkie są dość delikatnym i skomplikowanym zagadnieniem i dlatego ustawodawca przewidział taką możliwość dla osób, które nie chcą opowiadać się za żadną ze stron konfliktu w procesie rozwodowym.

 

4. Zakończenie

Pozew o rozwód własnoręcznie podpisujemy i składamy w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w sądzie a odpis sąd przesyła do strony pozwanej.
Do naszego pozwu dodajemy załączniki (odpisy aktów stanu cywilnego tj. małżeństwa i urodzenia małoletnich dzieci winny być aktualne- nie starsze niż 3 miesiące, zaświadczenia i inne przedstawione dowody).

Tagi
pozew wniosek wzór wniosek o rozwód pozew o rozwód wniosek rozwodowy z orzekaniem o winie prawo rodzinne rozwód sprawy rodzinne
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.