INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak sprzadzic wniosek o zwolnienie spod egzekucji

Jak sporządzić wniosek o zwolnienie spod egzekucji?

Czasami zdarza się, że komornik w toku prowadzonego przez siebie postępowania egzekucyjnego zajmuje wszelkie ruchomości, które są w danej chwili w posiadaniu dłużnika. W praktyce może się jednak okazać, że niektóre z nich mogą należeć do osób trzecich. Co zrobić w sytuacji, kiedy taka sytuacja przytrafi się również nam? Jakich środków użyć, aby skutecznie bronić swoich praw? W takich okolicznościach koniecznym jest pozew o zwolnienie od egzekucji (jest to prawidłowa nazwa, jaką powinien nosić wniosek o zwolnienie spod egzekucji).

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wniosek. Oprócz poniżej znajdziesz pod nim praktyczne wskazówki odnośnie jego przygotowania.

Komentarz do „Pozew o zwolnienie od egzekucji”

 

1. Do jakiego sądu kierujemy pozew o zwolnienie od egzekucji?

Dla naszego powództwa przeciwegzekucyjnego sądem właściwym jest sąd w okręgu, którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

 

2. Żądania naszego pozwu

- wnosimy o zwolnienie od egzekucji konkretnych ruchomości przedmiotów (np. telewizor marki Panasonic 42 cali, kolor grafitowy)
- wnosimy o przeprowadzenie i dopuszczenie określonych dowodów (np. przesłuchania świadków/stron, rachunków/faktur, akt postępowania komorniczego)
- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania
- przeprowadzenie rozprawy również pod naszą nieobecność (na wypadek gdybyśmy nie mogli w niej uczestniczyć osobiście)
- zawieszenie postępowania egzekucyjnego (jest to bardzo ważne, aby zawrzeć ten wniosek w naszym pozwie, co do zasady, bowiem samo powództwo przeciwegzekucyjne nie zawiesza postępowania egzekucyjnego)

 

3. Uzasadnienie

W tej części naszego pozwu wskazujemy wszystkie dowody na poparcie twierdzenia, że zajęte przedmioty stanowią naszą własność i nie należą do dłużnika. Na nas, jako na powodach ciąży ciężar dowodu i to my mamy wykazać, że ruchomości powinny być wolne od zajęcia. W tej kwestii mogą nam pomóc posiadane przez nas dowody zakupu takie jak rachunki/faktury/potwierdzenia przelewów jak i zeznania dłużnika/świadków.

 

4. Podpis i załączniki

Nasz pozew podpisujemy i dołączamy do niego wskazane w uzasadnieniu załączniki.

2 egzemplarze przeznaczone są dla sądu, po jednym egzemplarzu otrzymują podmioty biorące udział w postępowaniu (odpisy). Warto mieć również jeden egzemplarz pisma dla siebie, aby osoba z biura podawczego w sądzie mogła zostawić na nim potwierdzenie wniesienia wraz z datą.

 

5. Termin

Pozew o zwolnienie spod egzekucji możemy złożyć w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu naszego prawa (chyba, że inny termin jest przewidziany w przepisach szczególnych). Jest to stosunkowo krótki czas na obronę naszych praw i wobec tego nasze działania winny być podjęte w sposób sprawny- bez zbędnej zwłoki.

Uwaga. Wspomniany termin nie podlega przywróceniu. Jest to tzw. termin zawity.

Ważne. Przed złożeniem samego pozwu warto wcześniej skierować wezwanie do wierzyciela w sprawie zwolnienia ruchomości z egzekucji i opisać przysługujące nam do zajętych przedmiotów prawa. Dzięki temu możemy uniknąć w sytuacji, w której wierzyciel przy pierwszej czynności procesowej uznaje powództwo a my jesteśmy obciążeni kosztami postępowania sądowego.

 

6. Opłaty

Pozew o zwolnienie od egzekucji podlega opłacie w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (w naszym przypadku jest to pięć procent liczone od wartości zajętych przedmiotów).

 

7. Co się stanie, jeżeli pozew o zwolnienie od egzekucji nie zostanie złożony?

Jeżeli powództwo przeciwegzekucyjne nie zostanie wniesione to komornik dokona zbycia zajętych ruchomości podczas licytacji publicznej. Dodatkowo, kiedy nastąpi skuteczne przybicie to nowy właściciel nabędzie rzecz bez żadnych obciążeń.

W takich okolicznościach pozostanie nam jedynie roszczenie odszkodowawcze w stosunku do dłużnika.

 

8. Informacje dodatkowe

Podstawą do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjengo jest art. 841§1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wskazuje on na to, że „Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa”.

Na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego możemy przyjąć, że oprócz ochrony naszego prawa własności wspomniany przepis może być również zastosowany do innych praw, które posiadamy.

Może to być m.in.:
- rachunek bankowy,
- szeroko pojmowane wierzytelności,
- inne prawa majątkowe.

Tagi
pozew wzór pozew o zwolnienie spod egzekucji postępowanie komornicze postępowanie egzekucyjne egzekucja zajęcie komornicze wniosek o zwolnienie spod egzekucji komornik wniosek
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.