INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Porady eksperta

O co tyle hałasu? Czyli rzecz o zakłócaniu ciszy nocnej.

Choć pojęcie „ciszy nocnej” nie zostało w sposób dosłowny uregulowane w polskim ustawodawstwie to generalnie każdy z nas orientuje się o co w całym zagadnieniu chodzi. Zdaje sobie również sprawę z czym może być związane jej naruszenie.

Choć pojęcie „ciszy nocnej” nie zostało w sposób dosłowny uregulowane w polskim ustawodawstwie to generalnie każdy z nas orientuje się o co w całym zagadnieniu chodzi. Zdaje sobie również sprawę z czym może być związane jej naruszenie.

Hałaśliwy sąsiad czy nadwrażliwa sąsiadka

Problem dotyczący w przeważającej liczbie przypadków mieszkańców ośrodków miejskich. Sąsiad, który podczas weekendu lubi urządzić sobie imprezę albo studenci dla których dzień tygodnia w tym zakresie nie ma większego znaczenia. Funkcjonując w zwartych ośrodkach mieszkalnych np. blokach trudno wymagać żeby sąsiad zaprzestał przyjmowania gości bo jest to nie po myśli współmieszkańców. Problem pojawia się dopiero wtedy gdy towarzyszący temu hałas narusza czyjeś prawo do odpoczynku. Wszak nie każdy lubi dzikie odgłosy dobiegające za ściany w późnych godzinnych wieczornych i nocnych

Jednorazowy przypadek a notoryczne zakłócanie ciszy nocnej

W tym miejscu musimy rozróżnić dwa przypadki. Pierwszy z nich to sytuacji w której osoba zakłóca nasz odpoczynek „jednorazowo”. W takim wypadku najbardziej rozsądnym wyjściem jest normalne zwrócenie uwagi, że hałas jest uciążliwy i przeszkadza innym mieszkańcom. Jeżeli nasza prośba nie spotka się ze zrozumieniem to wtedy możemy zawiadomić funkcjonariuszy policji albo straży miejskiej. W większości przypadku po takiej wizycie poziom hałasu wraca do normy.

Męczące praktyki sąsiada

Trochę inaczej sytuacja przedstawia się w momencie kiedy zachowanie naszego sąsiada ma charakter systematyczny. Wówczas również pierwszą strategią jest zwrócenie uwagi. Być może jest to osoba nowa, która nawet nie zdaje sobie sprawy z faktu, że zakłóca ciszę nocną. Kolejnym krokiem jaki możemy zrobić w stosunku do uciążliwego sąsiada jest stosowne pismo do zarządcy nieruchomości aby to on zainteresował się przedmiotowym problemem. Upomnienie w formie pisemnej zawsze może ukrócić zachowanie niesfornego sąsiada. Jeśli natomiast nasz sąsiad w dalszym ciągu nie zmienia swojego zachowania to nic nie stoi na przeszkodzie aby wezwać na pomoc policję lub straż miejską. W trakcie ich interwencji zawsze sporządzana jest notatka służbowa, która ewentualnie może stanowić dowód w sprawie.

Naruszenie ciszy nocnej a podstawa prawna

Jak już było wyżej wspomniane polski ustawodawca nie definiuje pojęcia cisza nocna. Obowiązuje w tym przypadku przede wszystkim jej zwyczajowe rozumienie. Najczęściej osoba, która dopuszcza się jej naruszenia odpowiada na podstawie przepisów kodeksu wykroczeń.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Art. 51 § 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Spoczynek nocny czyli ogólnie przyjęta pora odpoczynku jest przeważnie wskazana przez postanowienia regulaminu obowiązujące w danej spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej i obowiązuje jej mieszkańców. Najczęściej jest to czas pomiędzy godziną 22:00 a 6:00. 

Sposób zachowania właściciela nieruchomości możemy znaleźć również w Art. 144 kodeksu cywilnego

„Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

W tym miejscu możemy również przytoczyć treść art. 16 Ustawy o własności lokali ust 1.

„Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”.

Definicja hałasu

Możemy się tu posiłkować stwierdzeniem zawartym w Słowniku Języka Polskiego, który określa hałas jako dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: „bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe.

Najczęściej jest to impreza, uciążliwy głośne rozmowy biesiadników, śpiewy. Ewentualnie odgłosy związane z przeprowadzanym remontem. Jeżeli ma to miejsce po 22:00 to może się wiązać z konkretnymi dla nas konsekwencjami.

W jaki sposób informować sąsiadów o spodziewanym hałasie

Coraz częstszą formą informowania o planowanej imprezie lub przedłużającym się remoncie jest stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń klatki mieszkalnej. Oczywiście sam fakt wystosowania takiego ogłoszenia nie wyłącza naszej odpowiedzialności ale jest to dobrze widziane w relacjach sąsiedzkich. Krótka informacja o spodziewanym hałasie pod konkretnym numerem mieszkania i przeprosiny mogą złagodzić reakcję sąsiadów na wyższy poziom decybeli. Dobrym rozwiązaniem jest również planowanie imprez w czasie weekendu, wszak w dni powszednie większość ludzi potrzebuje odpoczynku koniecznego do kolejnego dnia wytężonej pracy lub nauki.

Co nam grozi za zakłócanie ciszy nocnej

Wszystko tak naprawdę zależy od konkretnej sytuacji. Często się  bowiem zdarza tak, że jeżeli nasze zachowania ma charakter incydentalny to funkcjonariusze poprzestają na pouczeniu i prośbie o zachowanie zgodne z przyjętymi normami. Jeżeli natomiast nasze zachowanie powtarza się albo interwencja jest połączona z agresją, awanturą z naszej strony to możemy już zbierać pieniądze na zapłatę mandatu lub nawet szykować się na wizytę w sądzie (postępowanie sądowe jest przewidziane również w przypadku odmowy przyjęcia mandatu). Jeżeli nasza sprawa zostanie skierowana do sądu to grozi nam kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet kara aresztu. Dodatkowo możemy zostać obciążeni kosztami postępowania przed sądem.

Tagi
kodeks wykroczeń wzór odszkodowanie prawo cywilne policja wniosek wykroczenie
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.