INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Opinie, porady i analizy prawne

Każdy przedsiębiorca wcześniej czy później spotyka się z wątpliwością natury prawnej np., na jakich zasadach pracownik może być zatrudniony, jak duży należy mu się urlop, czy umowa otrzymana od kontrahenta jest dla mnie korzystna, jak zachować się w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej lub urzędników z Państwowej Inspekcji Pracy etc.

Takie wątpliwości można mnożyć jednak ważniejszą czynnością jest znalezienie właściwej odpowiedzi. Zespół zaufanego prawnika sporządza opinie, udziela porad i przeprowadza gruntowne analizy pod kątem prawnym. Dzięki naszej pomocy jesteś spokojny o własną firmę a prawo jest po Twojej stronie.

Opinie prawne:

- Opracowanie w formie pisemnej opisanego przez Klienta stanu faktycznego lub stanu pożądanego;

- Opinia prawna obejmuje: usystematyzowanie przedłożonego zagadnienia, obowiązującą podstawę prawną, interpretację, ukazanie potencjalnych błędów faktycznych albo proceduralnych, wskazanie potencjalnych alternatyw postępowania, określenie hipotetycznego ryzyka oraz jego przewidywanych skutków;

- Opinia prawna może zostać sporządzona w oficjalnej formie pisemnej lub w formie elektronicznej

- Czas przygotowania zależy od stopnia skomplikowania stanu faktycznego i złożoności zagadnienia pod kątem prawnym.

Porady prawne:

W swym zakresie obejmują pełny zakres merytoryczny obowiązującego prawa. Konsultacje odbywają się stacjonarnie w siedzibie naszej kancelarii lub drogą elektroniczną w formie zgłoszenia on-line.

Przykładowe zagadnienia udzielanych porad to m.in.:

- Prawo Cywilne- nabycie i utrata własności, zasiedzenie, powstanie i zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, postępowanie w dochodzeniu wierzytelności, zawieranie ugód, zabezpieczenie wykonania zobowiązania i kwestie związane z nienależytym wykonaniem zobowiązania przez drugą stronę umowy, kupno i sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa nieruchomości, ustalenie stanu prawnego nieruchomości

- Prawo ochrony konsumentów- analiza wzorów umów/regulaminów, reguły świadczenia usług i sprzedaży

- Prawo pracy- sprawy związane ze sporami z pracownikiem, kwestie dotyczące zakazu konkurencji, odpowiedzialność materialna pracowników

- Prawo handlowe i gospodarcze- sprawy związane z optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej, wymogi formalne przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, praktyczne aspekty związane z prowadzeniem firmy

Analiza prawna:

Przedmiotem analizy mogą być:

- Wzory dokumentów, umowy, porozumienia, ugody, oświadczenia wraz pytaniami przedstawionymi przez Klienta

- Analiza prawna może zostać przeprowadzona w oficjalnej formie pisemnej albo w formie elektronicznej

- Czas przygotowania analizy zależy od stopnia skomplikowania stanu faktycznego i złożoności zagadnienia pod kątem prawnym.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.