INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Ochrona dóbr osobistych

Kodeks cywilny wskazuje, że dobra osobiste człowieka to w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Pozostają one pod ochroną prawa cywilnego i to niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach obowiązującego prawa.

W naszej kancelarii pomoc prawną znajdą zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, których dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone. Nasza propozycja kierowana jest zarówno do osób rozpoznawalnych, które czynnie uczestniczą w życiu publicznym jak również do osób, które nie udzielają się na szerokim forum publicznym i społecznym a które uważają, że ich dobra osobiste zostały zagrożone lub naruszone.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie takich kwestii jak:
- doradztwo i analiza prawna w przedmiocie naruszenia dóbr osobistych,
- przygotowanie przedsądowych wezwań do zaniechania naruszeń,
- reprezentacja w postępowaniu mediacyjnym i sądowym,
- sporządzenie powództwa odnośnie  ochrony dóbr osobistych,
- reprezentacja w dochodzeniu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę/stosownej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny/odszkodowania za szkody majątkowe.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.