INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Sprawy o zapłatę 

Praktyka życiowa pokazuje, że sprawy o zapłatę to jeden z najczęściej występujących rodzajów postępowań, jakie toczą się przed obliczem sądów cywilnych. Związane są one najczęściej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (np. z tytułu umowy najmu, umowy sprzedaży lub umowy przewidującej wykonanie danej usługi).

W przypadku, gdy posiadamy niezaspokojoną wierzytelność a ponawiane upomnienia nie przynoszą spodziewanego skutku w postaci dobrowolnej spłaty koniecznością staje rozpoczęcie procedury sądowej. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują kilka sposobów na dochodzenia naszych wymagalnych wierzytelności. Tryby postępowania, w których możemy odzyskać nasze należności zależne są zawsze od okoliczności konkretnej sprawy, rodzaju zobowiązania i wielkości sumy pieniężnej, jakiej dochodzimy przed sądem.

Korzystając z usług naszej kancelarii uzyskujesz gwarancję skutecznej reprezentacji przed sądem i profesjonalną pomoc w dochodzeniu swoich praw. Terminy przedawnienia, jakie przewiduje kodeks cywilny w kontekście dochodzenia swoich wierzytelności są stosunkowo krótkie i dlatego tak ważnym jest podjęcie działań z odpowiednim wyprzedzeniem. Wspólnie z nami ochronisz swoje prawa i odzyskasz to, co Ci się słusznie należy.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie takich kwestii jak:
- negocjacje w sprawie odzyskania należności
- sporządzenie pozwu o zapłatę,
- reprezentacja przed sądem,
- doradztwo w zakresie skutecznej windykacji dłużnika.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.