INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Jak pokazuje praktyka życiowa upadłość konsumencka stała się w ostatnim czasie realnym rozwiązaniem problemów dla osób, które często nie ze swojej winy znalazły się w tarapatach finansowych. Oczywiście zgodnie ze starożytną maksymą „Umów należy dotrzymywać” łac. Pacta sunt servanda, każde zobowiązanie powinno zostać spełnione a każda pożyczona kwota pieniędzy oddana przez dłużnika to jednak czasami jest to obiektywnie niewykonalne. 

Pętla kredytowa, która „zaciska się” na szyi dłużnika, duża ilość zaciągniętych kredytów a w szczególności pożyczki typu chwilówki, bardzo wysokie oprocentowanie i inne koszty (np. koszty ubezpieczenia) tworzą sytuację bez wyjścia. Rozwiązaniem jest upadłość konsumencka. 

Co to jest upadłość konsumencka? 

Jest to termin prawniczy, który prostymi słowami możemy określić jako ogłoszenie bankructwa lub przysłowiowa plajta. Celem przeprowadzenia postępowanie upadłościowego jest z jednej strony zaspokojenie roszczeń wierzycieli (na tyle na ile jest to możliwe) a z drugiej rzeczywiste oddłużenie osoby, która stara się o upadłość. 

Jak wygląda procedura przeprowadzenia upadłości konsumenckiej?  
 
Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Sąd wydając stosowne postanowienie wyznacza syndyka, który odpowiada za likwidację majątku upadłego konsumenta. W dalszej kolejności określany jest plan spłaty według, którego dłużnik przekazuje określoną kwotę na poczet zaciągniętych w przeszłości zobowiązań. W momencie prawidłowego wykonania planu spłaty następuje umorzenie sumy, która ewentualnie pozostała do spłaty a dłużnik zyskuje wolność finansową. 


W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką? 
 
Korzystając z usług Zaufanego Prawnika każda osoba zainteresowana zyskuje kompleksową obsługę w zakresie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

W szczególności:

- pomagamy zgromadzić potrzebną dokumentację, 
- sporządzamy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
- reprezentujemy konsumenta w postępowaniu upadłościowym przed sądem,
- monitorujemy przebieg sprawy, 
- prowadzimy doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużeń i kontaktów z wierzycielami. 

Nasz zaufany prawnik świadczy profesjonalną pomoc osobom zadłużonym i przekredytowanym. Podejmij decyzję  i pożegnaj swoje długi już dzisiaj!

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.