INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Mobbing

W chwili obecnej na polskim rynku pracy coraz częściej mamy do czynienia z przypadkami stosowania mobbingu w miejscu pracy. Jest to pojęcie stosunkowo nowe w polskim prawodawstwie, ale już możemy zauważyć widoczny wzrost orzecznictwa w tym zakresie. Mobbing polega na tym, że pracownik jest nękany, ośmieszany i stosowane są w stosunku do niego szykany ze strony pracodawcy.

Niezwykle ważnym czynnikiem w ocenie tego zjawiska jest jego długotrwały charakter i obiektywny charakter stosowanych działań. Oznacza to, że w dochodzeniu swoich roszczeń pracownik nie może się opierać wyłącznie na swojej subiektywnej ocenie. Ważna jest również opinia innych pracowników przedsiębiorstwa.

Wykazanie, że doszło do stosowania mobbingu nie jest łatwym zadaniem i w tej kwestii konieczny jest kontakt z doświadczonym prawnikiem, który w oparciu o swoją wiedzę jest w stanie uzyskać przed sądem dla pracownika należne świadczenie. Zgodnie, bowiem z przepisami z kodeksu pracy, pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pomagamy w tych staraniach i świadczymy kompleksową obsługę prawną w tym zakresie.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  odnośnie takich kwestii jak:
- reprezentacja klienta w negocjacjach z pracodawcą,
- doradztwo w zakresie oceny prawnej danego stanu faktycznego,
- pomoc odnośnie zebrania stosownego materiału dowodowego,
- reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym,
- opracowanie opinii prawnych.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.