INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Odszkodowania

Pracownikowi, który uległ wypadkowi w związku z wykonywaną praca przysługuje stosowne roszczenie z ubezpieczenia społecznego. Oprócz tego bardzo często może się starać o dodatkowe świadczenia uzupełniające od pracodawcy (albo od firmy ubezpieczeniowej, jeśli pracodawca był w niej ubezpieczony). Praktyka życiowa pokazuje, bowiem, że niejednokrotnie przyczyną wypadku w pracy są zaniedbania i naruszenia przez pracodawcę przepisów BHP. Najczęściej jest to związane z nieprzeprowadzaniem szkoleń wymaganych dla pracownika, brakiem stosownych zabezpieczeń stanowiska pracy jak również użytkowaniem niesprawnego sprzętu w miejscu pracy.

W tym miejscu warto również dodać, że wielu pracodawców, w szczególności z sektorów o podwyższonym ryzku (np. budownictwo, energetyka, górnictwo itp.) jest odpowiedzialna za uszczerbek na zdrowiu pracownika, niezależnie od stopnia zawinienia. W tym przypadku mówimy, bowiem o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Zespół naszych doświadczonych prawników zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę z tytułu wypadku w pracy. Oprócz tego pomagamy naszym Klientom uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUS oraz odszkodowanie od pracodawcy. W zależności od sytuacji prawnej i faktycznej podejmujemy takie działania, które w sposób optymalny gwarantują załatwienie sprawy i uzyskanie pozytywnego rezultatu.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie takich kwestii jak:
- uzyskanie odszkodowania od ZUS,
- uzyskanie odszkodowania od pracodawcy,
- analiza protokołu powypadkowego pod kątem prawidłowości jego sporządzenia,
- ustalenie istnienia stosunku pracy,
- sprawy odnośnie karnej odpowiedzialności z tytułu wypadku w pracy.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.