INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Odwołania od decyzji

Odwołanie jest to środek zaskarżenia, który przysługuje stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, jak również inny organ lub podmiot, który na podstawie przepisów prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych.
W naszej praktyce wiele razy spotkamy się z decyzjami organów administracji publicznej, które w sposób znaczący wpływają na życie naszych Klientów. Takim przykładem może być decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowie w stosunku do planowanej inwestycji. Jeżeli wydana decyzja nie spełnia naszych oczekiwań a dodatkowo zawiera uchybienia, które w sposób ewidentny naruszają prawo to od takiej decyzji powinniśmy się odwołać.

Nasza kancelaria świadczy profesjonalne zastępstwo w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, jako: pełnomocnik strony, pełnomocnik uczestnika na prawach strony oraz pełnomocnik skarżącego.

W swojej pracy na pierwszym miejscu stawiamy ochronę praw stron i uczestników postępowań, które dotyczą spraw indywidualnych rozpoznawanych na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozstrzyganych poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie takich kwestii jak:
- sporządzenia odwołania od decyzji organu administracji,
- wniosek o wznowienie postępowania,
- wniosek o przywrócenie terminu,
- wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji,
- wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji,
- skarga na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej,
- zażalenie na bezczynność organu administracji publicznej,
- zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej,
- skarga na działanie lub zaniechanie organu administracji publicznej

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.