INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Nienależyte wykonanie umów

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą zdaje sobie świetnie sprawę, że podstawą osiągnięcia sukcesu w biznesie jest współpraca ze sprawdzonymi partnerami. Każda decyzja, którą podejmujemy codziennie ma wpływ na właściwe funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. Widać to dobitnie w przypadku zawierania umów z podmiotami, którym zlecamy wykonanie określonych działań a które mają istotne znaczenia dla naszej firmy. Przykładowo, jeżeli zamontowanie sieci internetowej zlecimy nieodpowiedniej firmie narazi nas to na konkretne szkody majątkowe. W niektórych, bowiem rodzajach prowadzonej działalności nawet jedna godzina braku dostępu do sieci powoduje wymierne straty.

Dochodzenie swoich praw w takich okolicznościach nie jest łatwym zadaniem. Z doświadczenia, bowiem wiemy, że bardzo często umowy, jakie podpisują między sobą przedsiębiorcy pozostawiają wiele do życzenia. Wszystko jest oczywiście w porządku, jeśli przedmiot zobowiązania został wykonany w sposób prawidłowy. Natomiast nienależyte wykonanie umowy to problem, który rozwiążesz dzięki pomocy naszych doświadczonych prawników.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie takich kwestii jak:
- analiza treści podpisanych umów,
- reprezentacja przedsądowa w kontaktach z podmiotem, który nienależycie wykonał zobowiązanie,
- wsparcie merytoryczne w zakresie zgromadzenia materiału dowodowego,
- reprezentacja w postępowaniu sądowym,
- przygotowanie pozwu z uwzględnieniem dochodzenia: kary umownej/odszkodowania/odsetek za opóźnienia w płatnościach,
- sporządzenie odwołania w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych,
- doradztwo w zakresie windykacji dłużnika.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.