INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Zabezpieczanie wykonania umów

Sprawą kluczową w stabilnym prowadzeniu działalności gospodarczej jest właściwie przygotowana umowa a w szczególności stosowanie takich zapisów, które zabezpieczają jej wykonanie. Od decyzji, które podejmujemy każdego dnia zależy bardzo często powodzenie naszego przedsięwzięcia. Jeżeli bowiem jesteśmy zamawiającym to zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy nam na pokrycie ewentualnych roszczeń, które mogą wyniknąć z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

W praktyce życiowej okazuje się, bowiem, że nawet najlepiej przygotowana umowa może pozostać tylko na papierze, jeśli druga strona nie wykaże woli jej wykonania. W takich okolicznościach dobrze jest, jeżeli strona żądająca wykonania umowy posiada do dyspozycji stosowne środki. Form zabezpieczeń, jakie możemy ustanowić jest wiele. Niektóre z nich wiążą się z poniesieniem dodatkowych kosztów a inne tego nie wymagają. Stosowna rejestracja, wizyta u notariusza albo samo złożenie podpisu. Wachlarz możliwości jest duży.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną  w zakresie takich kwestii jak:
- profesjonalne doradztwo w zakresie zabezpieczania kontraktów,
- analiza i wskazanie najlepszych rozwiązań przy zabezpieczeniu konkretnej umowy,
- sporządzanie i wprowadzanie zabezpieczeń do umowy,
- negocjacje warunków zawieranych umów.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.