INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Oferta

Reprezentacja w każdej sprawie karnej

W części szczególnej polskiego kodeksu karnego znajduje się blisko dwieście artykułów, które dotyczą różnego rodzaju przestępstw. Do grupy najczęściej popełnianych należą: prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, kradzieże jak również handel narkotykami. Bez względu na to o popełnienie, jakiego czynu jesteś podejrzany lub oskarżony z naszej strony możesz liczyć na skuteczną pomoc i gruntowne wsparcie merytoryczne. Działając na rynku usług prawnych od wielu już lat wiemy doskonale jak wygląda niekiedy praca polskich organów ścigania. Nierzetelne czynności procesowe, wadliwie przeprowadzone zatrzymania i przeszukania a w konsekwencji akty oskarżenia sporządzone na wątpliwych przesłankach.

Korzystając z pomocy zaufanego prawnika masz gwarancję, że Twoje prawa są w sposób należyty chronione. Nasz profesjonalny obrońca czuwa dodatkowo nad prawidłowością prowadzone postępowania. Pomagamy zebrać odpowiedni materiał dowodowy, aby zapewnić Ci sprawiedliwy proces. Jesteśmy po Twojej stronie.

W zakres oferowanej usługi wchodzi:

- obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym na etapie policji i prokuratury,

- reprezentacja oskarżonego w procesie sądowym we wszystkich instancjach,

- reprezentacja oskarżonego w postępowaniu wykonawczym (tj. składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie i udzielenie przerwy w odbywaniu kary);

- sporządzanie wniosków o ułaskawienie,

- formułowanie pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji, zażaleń i kasacji,

- przygotowywanie innych pism procesowych w zależności od konkretnej sprawy Klienta.

Zainteresowany?

Masz pytania? Skorzystaj z porady prawnej Zaufanego Prawnika

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.